Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

Jan 30, 2018

Rekordsiffror från Autoliv


Bilsäkerhetsföretaget redovisar rekordhög försäljning för fjärde kvartalet och för helåret 2017.

Autoliv redovisar en försäljning på 2.729 MUSD (2.604) för fjärde kvartalet.

”Det fjärde kvartalet avslutade ett rekordår med spännande tillkännagivanden. Vi är nöjda över att försäljningen och bruttovinsten för fjärde kvartalet är de högsta vi redovisat för något kvartal. Helåret 2017 var också det bästa året vi redovisat sett till försäljning och bruttovinst," kommenterar Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef i rapporten. "Utifrån denna stabila bas blickar vi framåt med höga förväntningar, då orderingången för 2017 nådde historiska rekordnivåer för båda våra segment Passive Safety och Electronics. Här ingår nya orderingångsrekord för Active Safety och för styrenheter och sensorer, medan ANBS nästan nådde upp till 2016 års starka orderingång. Våra framgångar under 2017, i synnerhet den rekordhöga orderingången och den förbättrade bruttomarginalen, stärker vår tilltro till de försäljnings- och marginalmål som presenterades på vår kapitalmarknadsdag den 14 september 2017.

Under fjärde kvartalet fortsatte vi bredda vår kund- och produktbas inom Active Safety; vi ökade från tre till fyra kunder inom Vision och vi tog hem vår första LiDAR order. Den starka orderingången i det fjärde kvartalet stödjer de försäljningsmål som presenterades på kapitalmarknadsdagen, vilket innebär att vi förväntar oss en bättre försäljningstrend för Electronics från 2019 och framåt. Efter två år med rekordhög orderingång för Electronics ökar vi takten i vårt FoU-arbete; för att stödja utvecklingen av mottagna order och framtida produktlösningar förväntas FoU-kostnaderna öka med upp till 70 MUSD 2018.

Tillväxten i Passive Safety låg något före planen i fjärde kvartalet. Det ökade antalet produktlanseringar bidrog med mer än 3 procentenheter till den organiska försäljningstillväxten* i segmentet, delvis motverkat av en lägre försäljning av ersättningsgasgeneratorer och en tillfälligt ogynnsam produktmix. Under 2018 väntar vi oss att tillskottet från nya produktlanseringar ökar gradvis, samtidigt som motvinden från modellmixen och försäljningen av ersättningsgasgeneratorer avtar efter första kvartalet, vilket leder till att vi förväntar oss att en organisk försäljningstillväxt på mer än 2% under första kvartalet blir mer än 10% för helåret inom Passive Safety.

Baserat på styrelsens beslut i december 2017 om att gå vidare med en uppdelning av våra affärssegment arbetar vi nu hårt med att förbereda noteringen av Electronics som fristående bolag under tredje kvartalet 2018. Vi ser fram emot att Passive Safety och Electronics frigör sin fulla potential under de närmaste åren.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT