Martin Lundstedt. Foto: Volvo.

Apr 22, 2021

Urstark rapport från Volvo: 12 miljarder i rörelsevinst


Flaggar för produktionsstörningar på grund av fortsatt instabilitet i leveranskedjan.

Fordonsjätten AB Volvo presenterade på torsdagmorgonen rapportsiffrorna för första kvartalet. Under första kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 3 procent till 94,0 miljarder kronor (91,4). Den starka försäljningen tillsammans med god kostnadskontroll resulterade i ett justerat rörelseresultat om 11,8 miljarder (7,1). Den justerade rörelsemarginalen steg till historiskt höga 12,6% (7,8). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.067 Mkr (7.374).

”Det första kvartalet 2021 präglades av hög aktivitet hos våra kunder, vilket avspeglades i bra efterfrågan på såväl nya produkter som på service,” säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

"En stark fraktmarknad med ökade transportvolymer, som inte minst drivs av ökad e-handel, och stigande fraktpriser är positiv för våra kunders lönsamhet och gör att de både förnyar och utökar sina flottor för att möta den ökade efterfrågan," förklarar han den starka orderingången i lastbilsverksamheten.

Efterfrågan på anläggningsmaskiner har också varit fortsatt god, medan den låga aktiviteten inom turistnäringen pressar Volvo Bussar. Orderingången minskade med så mycket som 68 procent under första kvartalet och även serviceverksamheten har minskat då många operatörers flottor står stilla.

Den globala bristen på halvledare hade en begränsad påverkan på Volvos tillverkning under första kvartalet, men som bolaget meddelat tidigare räknar man med att i april ta stoppdagar motsvarande två till fyra veckor på olika produktionsanläggningar världen över.

Den globala försörjningskedjan av både halvledare och andra komponenter är fortsatt mycket instabil och Martin Lundstedt skriver i rapporten att de "inte kan utesluta ytterligare störningar i produktionen."

 


  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT