Anna-Karin Jatko. Foto: Karl-Johan Larsson.

Feb 27, 2018

Rekordmånga exportaffärer för EKN


– Allt fler företag har upptäckt att de kan göra allt fler affärer med hjälp av exportkreditgarantier, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Under 2017 garanterade EKN 2 093 exportaffärer. Det är rekord, en ökning med 15 procent, jämfört med 2016. Ökningen är en trend sedan ett par år. Även 2016 ökade antalet affärer, då med 17 procent. Totalt uppgick EKN:s garantivolym till 39,9 miljarder kronor 2017, en minskning med åtta procent jämfört med föregående år.

– Tillväxten i världen är god och 2017 blev ett bättre år än väntat för världsekonomin och världshandeln. Vi ser en hög efterfrågan nu även i goda tider, jämfört med tidigare då vi främst varit efterfrågade i sämre tider, säger Anna-Karin Jatko.

Under 2017 har EKN:s garantier varit särskilt betydande för svensk export till Ryssland, Iran och länder i Afrika. De låga råvarupriserna har stigit under året, vilket ökat efterfrågan på svenska exportprodukter från många länder som är beroende av inkomster från råvaruexport.

– Asien fortsätter att ha en stark tillväxt, vida överstigande övriga världens. Under året har jag besökt Indonesien, Kina och Indien och på plats upplevt det stora intresset för svenska varor och tjänster, säger Anna-Karin Jatko.

EKN garanterade export för 3,9 miljarder kronor till Asien, en ökning med 34 procent jämfört med 2016.

Vid årets slut hade EKN utestående garantier på 181,5 miljarder kronor för export till 144 länder.

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. EKN försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker.

Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier. EKN gjorde ett ekonomiskt resultat på 1,4 miljarder kronor, jämför med ett negativt resultat på en miljard kronor föregående år. EKN har därför en fortsatt stark ekonomisk ställning.

EKN    Annons
  • Därför ska du återvinna ditt guld

    Återvunnet guld ger 200–4000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT