Latour Jan Svensson

Jan Svensson. Foto: Latour.

Apr 29, 2019

Rekordkvartal för Latour


Industrirörelsen växer stadigt.

Latour-koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 3 185 (2 590) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 791 (656) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 833 (0) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 701 (586) Mkr.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 24 procent till 3 140 (2 531) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade med 48 procent till 411 (278) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,1 (10,9) procent för kvarvarande verksamheter.

Industriföretagens orderingång ökade med 22 procent till 3 332 (2 723) Mkr.

”Latours industrirörelse fortsätter med oförminskad takt att växa och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal," säger Latours vd och koncernchef Jan Svensson.

Investment AB Latours helägda industrirörelse är organiserad i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. Totalt sysselsätter industrirörelsen fler än 5 000 personer med en sammanlagd omsättning på drygt 11 miljarder kronor.




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    35