Jörgen Rosengren. Foto: Bufab.

Jörgen Rosengren. Foto: Bufab.

Apr 20, 2021

Rekordkvartal för Bufab


Trots ett utmanande första kvartal nådde bolaget sin högsta omsättning och rörelsevinst någonsin.

Bufabs nettoomsättning för första kvartalet ökade med 8 procent till 1 423 (1 316) MSEK, organiskt var tillväxten +14 procent. 

"Under slutet av förra året berodde tillväxten till stor del på att våra kunder tog igen tappade produktionsvolymer från början av året. Vi bedömer att tillväxten nu i början av 2021 är bättre underbyggd och främst beror på stärkt efterfrågan från slutkunder. Det är särskilt tydligt i de industrier som av olika skäl gynnats av coronapandemin," kommenterar Bufabs vd Jörgen Rosengren i rapporten.

Under kvartalet uppstod svårigheter i de globala leveranskedjorna. Råmaterial och produktionskapacitet drabbades av flaskhalsar och kraftiga prisökningar.

"Vissa kategorier av komponenter var svåra att få tag på över huvud taget. Transportsystemen hade stora kapacitetsproblem, särskilt i containerfrakten från Asien till Nordamerika och Europa. Allt detta ledde till betydande kostnadsökningar på inköpta komponenter och på frakt, vilket skapade stor arbetsbelastning för Bufab när alla priser med både leverantörer och kunder behövde omförhandlas. Sammantaget var försörjningssituationen och därmed arbetsbördan på Bufab mycket ansträngd under kvartalet," kommenterar Jörgen Rosengren.

"Under dessa omständigheter är det också extra glädjande att Bufab åstadkom ett riktigt starkt resultat. Omsättningen ökade med 8 procent och rörelseresultatet med hela 40 procent till 177 MSEK, som med god marginal är vårt bästa rörelseresultat någonsin i ett enskilt kvartal."
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT