Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco

Jan 29, 2020

Rekordår för Atlas Copco


Orderingång och intäkter i rekordnivåer.

Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet och sammandraget för 2019 som offentliggjordes på tisdagen. 2019 nådde orderingång, intäkter och rörelseresultat rekordnivåer.

Under det fjärde kvartalet 2019 steg ordervolymerna för stora industriella kompressorer, medan orderingången för mindre stationära och portabla kompressorer minskade. Efterfrågan på utrustning till fordonsindustrin minskade märkbart. Jämfört med samma period föregående år ökade försäljningen av vakuumutrustning kraftigt. Serviceverksamheten, samt den specialiserade uthyrningsverksamheten, fortsatte att växa.

Det var en försvagad aktivitetsnivå på de flesta slutmarknader under det sista kvartalet”, säger Mats Rahmström. “Trots detta ökade orderingången, och intäkterna var rekordhöga. Vi fokuserar på möjligheterna vi ser framöver trots att vi säkert även kommer att möta motgångar”.

Orderingången under det fjärde kvartalet ökade till 25 652 MSEK (23 743), en organisk ökning om 1%. Intäkterna uppgick till 27 319 MSEK (25 321), en organisk ökning om 1%. Det rapporterade rörelseresultatet minskade 1% till 5 627 MSEK (5 661) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 (22,4). Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet 7% till 5 913 MSEK (5 549), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,6% (21,9). Avkastningen på sysselsatt kapital var fortsatt stark och uppgick till 30% (33).

Styrelsen föreslår en utdelning på 7.00 per aktie (6.30), att utbetalas i två delar.

“Atlas Copco har finansiell styrka nog för att kunna fokusera på den framtidsposition vi strävar efter att nå och att investera i den innovation som kommer att behövas för att ta oss dit. Vår långsiktiga framgång skapar vi genom talang, samarbete och ihärdighet. Det är många små saker som bidrar till helheten”, säger Mats Rahmström. 

När det gäller utsikterna på kort sikt förväntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.
 • Apr 8, 2020

  Clemondo tecknar miljonkontrakt

  Affärer Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  35