Jun 16, 2016

Rekonstruktion i Duroc-bolag


Orsaken är lönsamhetsproblem i tunnplåtsverksamheten.

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel AB har den 15 juni 2016 ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. DSS bedriver kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, samt ett logistikcenter för stålbandrullar. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå. 

Bakgrunden till ansökan är att bolaget har lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och den verksamheten är under fortsatt avveckling såsom tidigare har meddelats.

Duroc Special Steel har dock under våren drabbats av störningar i driften hänförliga till den förhyrda lokalen som försvårar utleveranser. I avvaktan på att denna fråga löses med hyresvärden, och att företagets utredning om krav på försäkringsersättning för tidigare motorhaveri i valsverket slutförs, så är förutsättningarna för fortsatt drift oklara, och Duroc Special Steel kan inte på egen hand betala sina skulder i den takt som de förfaller.

Avsikten är att under rekonstruktionen uppta förhandlingar med hyresvärd och försäkringsbolag, och eventuellt nå ett ackord med bolagets fordringsägare.

Krisen i Duroc Special Steel leder till att Duroc AB skriver ned värdet på aktierna i dotterbolaget från fem miljoner till noll, och att interna fordringar på 11,5 msek med säkerhet i överhypotek i bolagets rörelse reservationsvis sätts ned till noll.

Förutom utfästelse om ett brygglån om 1 msek för rekonstruktionsperioden så förväntas ingen likviditetspåverkan på Duroc AB.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT