Denios

Foto: Denios.

Sep 4, 2019

Redo för oljespill?


Läs spillguidens ABC.

Dagliga oljeläckage från exempelvis tankning av fordon eller läckage från en maskin på arbetsplatsen kan jämföras med en större oljeolycka. Varje droppe olja som vi kan stoppa räknas därför. Praxis visar: Det går inte att undvika alla spill och det är enbart om spillredskap finns lättillgängliga som saneringsinsatsen kan starta direkt. Med spillguidens ABC och DENIOS praktiska spillredskap står du redo.

A: Först och främst: Skydda människan

Utan lämplig personlig skyddsutrustning får ingen person ta sig an ett läckage. Detta innebär som minst skyddsglasögon, skyddshandskar och säkerhetsskor. När vi fyller våra DENSORB spillredskap har vi även detta i åtanke. Ett par skyddsglasögon med gummiband och ett par skyddshandskar medföljer alltid. Beroende på vilket ämne det handlar om kan det dessutom vara nödvändigt att använda utrustning som andningsskydd eller skyddsoverall. Läs bruksanvisningen och säkerhetsdatabladen.

B: Spillredskap

Se till att ha införskaffat bra spillredskap. Den praktiska transportvagnen säkerställer en snabb transport av spillredskap till olycksplatsen. Dessutom skyddar den innehållet från damm och fukt och garanterar att spillredskapen alltid är funktionsdugliga och redo för insats.

C: Stoppa och spärra av läckaget

Olycksplatsen ska spärras av så att medarbetare inte av misstag råkar komma i kontakt med läckaget respektive sprider det med fötterna eller med transportfordon. I vår utryckningssats ingår en varningsskylt.

En av de första åtgärderna ska alltid vara att förhindra att läckaget sprider sig. Spillkittet innehåller därför 7 absorbentlänsor (120 x 7,5 cm), som effektivt begränsar spridningen av läckaget.

Var redo med heltäckande utrustning för alla nödsituationer

Transportvagnen är översiktlig och till bredden fylld med högkvalitativa DENSORB-absorbenter för upptagning av den utrunna vätskan.

En perforerad absorbentrulle (45 m x 38 cm), från vilken man river av den mängd som behövs.
2 absorbentkuddar (25 x 25 cm), även optimala för uppsugning av droppande vätska.25 torkdukar (38 x 40 cm), för avtorkning av rester och mindre mängder smuts från utrustning.

En säck granulat (10 kg) inkl. granulatskyffel, med vilken man vid behov kan minimera halkrisken.

Hjälpmedel för avfallshantering

Vad gör man av använda absorbenter? Det har vi också tänkt på. Utryckningssatsen innehåller 10 praktiska avfallspåsar i vilka använda absorbenter kan samlas.

Har du frågor eller funderingar gällande kemikaliehantering eller kemikalieförvaring? Hör av dig till oss på www.denios.se eller telefon 036-39 56 60. Vi hjälper dig gärna!
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT