Manufacturing Guide innovation

Foto: Stefanolunardi/shutterstock.com.

Nov 29, 2019

Realisering av produktidéer genom utbildning och leverantörsnätverk


Ny satsning skapar förutsättningar att gå från produktidé till produktion genom svenska leverantörer.

Det finns ett stort behov av att vässa svensk industris förmåga och konkurrenskraft rörande utveckling och tillverkning av nya produktidéer, något som framkommit inom Tillväxtverkets program Tillverkning i Sverige.

I en ny satsning skapas nu bättre förutsättningar för idéägare och affärsrådgivare att gå från produktidé till produktion genom svensk industri.

RISE skapar en gemensam förståelse

RISE, som är projektägare, jobbar nu med att ta fram ett specialanpassat utbildningsmaterial inom produktutveckling.

-Genom en gemensam och generell grundutbildning för idéägare, affärsrådgivare och leverantörer vill vi skapa en gemensam förståelse kring utmaningar och möjliga angreppssätt för att ta en produktidé från idéstadiet hela vägen fram till produktion, berättar Mikael Ström, RISE.

Utbildningen kommer delas in i moduler för att kunna anpassas för olika typer av produktidéer, dess mognadsgrad samt de inblandades erfarenheter och förutsättningar.

Manufacturing Guide underlättar nätverkandet

Manufacturing Guide är utsett att agera digital plattform för att göra det enklare för idéägare och affärsrådgivarna att identifiera och initiera kontakt med relevanta leverantörer.

-Vi jobbar nu med att kartlägga ”Innovationsintresserade” leverantörer och göra dessa sökbara i vårt system utifrån specialanpassade filtreringsfunktioner, berättar Hans Bergmark, grundare av sajten.

-Just nu jobbar vi med att expandera vår fokusgrupp av leverantörer som kommer få vara med om en intressant och givande utvecklingsresa, fortsätter Hans.

Samtidigt ser de över hur den generella utbildningen kan integreras i systemet för att maximera synergierna och nyttan för alla inblandade parter.

IUC provtrycker systemet

I nära samarbete med IUC och genom tre utvalda pilotcase testas nu de första utkasten av utbildning och system för att genom ständiga förbättringar utveckla ett fullt fungerande upplägg.

-Vi har sedan tidigare kunnat konstatera att det finns ett stort behov av denna typ av verktyg för SMF och andra idéägare, för att förverkliga produktidéer genom Sveriges industri. Utifrån de erfarenheter vi erhållit genom bla. Robotlyftet, Innovationscheckar och Produktionslyftet vet vi att man genom strukturerade arbetssätt och rätt typ av digitala verktyg kan göra stor skillnad, säger Martin Hedman, VD IUC.

Tillväxtverket ser stor potential

Tillväxtverkets utlysning för utveckling av Industrialiseringshubbar inom Programmet Tillverkning i Sverige skapade stort intresse och visade på ett stort behov och en önskan om att vässa svensk industris förmåga och konkurrenskraft rörande utveckling och tillverkning av nya produktidéer.

-Vi ser idag särskilt stora utmaningar i att kunna validera lämplig produktionsteknik och att få stöd i att analysera produktionskostnader. Att möjliggöra kortare väg från en produktidé till produktion genom att skapa utbildningsmaterial och systemlösningar som främjar dialogen mellan inblandade parter ser vi som en viktig förmåga att utveckla, tillägger Niklas Källrot, Programansvarig på Tillväxtverket.

Totalt sett har sex projekt tilldelats medel inom denna utlysning för att på olika sätt skapa ett bättre fungerande ekosystem för att gå från produktidé till tillverkning inom Sveriges gränser.

Är du leverantör och intresserad av att involveras i nya produktidéer? Läs mer på Manufacturing Guide.

IUCLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT