Sep 4, 2018

Qamcom förvärvar Ranatec Instrument


"Ett naturligt steg i vår strategi att bredda och komplettera vår verksamhet"

Qamcom Technology AB har, per den 3 september, förvärvat samtliga aktier i Ranatec Instrument AB. Ranatec kommer att kvarstå som eget bolag och varumärke men kommer att operativt integreras i Qamcom-gruppen.

-Genom förvärvet kommer Ranatec in i ett nytt sammanhang och Qamcoms kompetens inom hela wireless segmentet innebär nya möjligheter att vidareutveckla Ranatecs produktportfölj och affär. Ranatec kommer i och med detta att kunna stärka sitt erbjudande till existerande och nya kunder, säger Ranatecs avgående VD och tidigare huvudägare, Tomas Ornstein.

-För Qamcom är detta ett naturligt steg i vår strategi att bredda och komplettera vår verksamhet, säger Johan Lassing, vd för Qamcom Technology AB. Ranatec har en unik och stark produktportfölj och en imponerande kundbas. I kombination med Qamcoms teknikkompetens och existerande kundrelationer är ambitionen att skapa ett starkt, kombinerat erbjudande.

Den 3 september tillträdde Dag Jungenfelt som VD för Ranatec och Lars Lönnstig som marknadschef.

Qamcom Technology AB (qamcom.se) fokuserar på att tillhandahålla produktutveckling i partnerskap med kunder och erbjuda specialisttjänster inom signalbehandling, kommunikationssystem, radarsystem, fordonsteknologi och funktionell säkerhet. Vi är domänspecialister med en helhetssyn. Som systemexperter skapar vi robusta, skalbara lösningar inom våra domäner. För att kunna göra detta har vi skapat en organisation som, förutom domänkompetens i världsklass, erbjuder kvalificerad kompetens inom certifiering, produkter och leverans, produkt- och systemutveckling samt precisionsmekanik.

Ranatec Instrument AB (ranatec.com) är en leverantör av radio- och mikrovågstestutrustning för designverifiering, produktcertifiering, produktionstestning samt problemlösning och övervakning under drift. Produktportföljen har utvecklats i nära samarbete med ledande kunder, verksamma inom cellulär infrastruktur, mobiltelefoni och radarsystem. För de flesta produkter finns emellertid applikationer i andra segment, till exempel inom bilindustrin. Strategin är att identifiera och adressera nischer där konventionella lösningar från de ledande, globala leverantörerna av testutrustning är mindre konkurrenskraftiga.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT