Stefan Gustafsson Ledell, CEO Proton Technology.

Stefan Gustafsson Ledell, CEO Proton Technology. Foto: Proton

Jul 4, 2019

Proton: Vi vill göra svenska företag mer hållbara


Ytbehandlingsindustrin kan tyckas vara en relativt liten bransch i svenska mått mätt. Men tänk då på att komponenter som inte håller på grund av korrosionsproblem i Sverige, kostar ca 3 % av BNP.

I stort sett har alla funktionella produkter oavsett bransch har någon form av ytbeläggning med syfte att skydda produkten mot yttre omständigheter. Det kan vara alltifrån hur en yta ska se ut, till hur mycket den ska tåla vid olika typer av klimat med tanke på årstid eller var i världen produkten används. Den totala affären för ytbehandling (galvanisk) är idag ca 800 MSEK per år i Sverige, där ytbehandling genom målning är ungefär lika stor. I Tyskland som är ett stort industriland är affären på över 3 miljarder. Lägg därtill också förädlingsvärdet på alla produkter som på något sätt ytbehandlats.

Att erhålla rätt kunskap kring ytor, dess förmåga, rätt metoder för att kvalitetssäkra, både sina produkter och sina processer, handlar inte bara om ekonomiska fördelar utan även om att skapa hållbara produkter med lång livslängd.

 

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet kommer vara något som blir allt viktigare för alla svenska leverantörer och det håller inte längre att ”ducka” för dessa frågor. Att kontrollera sina processer och produkter avseende korrosion och andra yt- och materialegenskaper är ett sätt att göra produkterna mer hållbara ur ett livscykelperspektiv. Han man inte möjlighet själv, så är det dock mycket viktigt att vända sig till laboratorium som är godkända och ackrediterade för dessa typer av kvalitetssäkringar.

Vi kommer precis ur en extrem högkonjunktur och de flesta inser nog att konjunkturen nu håller på att mattats av. Under en högkonjunktur är det lätt att välja leverans före kvalitet, vilket på sikt kan orsaka stora problem och stora kostnader i framtiden. Det är dessutom viktigt att vi som enskilt företag tillsammans måste  värna om svensk industri. Att ta ansvar genom att verifiera prestandan på svensktillverkade produkter sätter press på slutkunden att välja kvalitet framför lågpris.

– I många fall känner inte köparen till hur mycket det kan skilja på ytbehandling från två olika leverantörer. I vissa fall är det just namnet, ytbehandlingarna har gemensamt, inget annat.

– Vi ser ett ökat intresse för kunskap och rotorsaksanalyser vilket känns helt naturligt, säger Stefan Gustafsson Ledell, CEO, Proton Technology. Vidare säger han att branschen som så många andra industriella sektorer står för stora omställningar framåt.

Sverige långt framme

Svensk industri ligger dock långt framme när det gäller både kompetens och teknikutveckling, och nu har vi en chans att visa upp det. Sverige är nämligen partnerland för världens största mässa, Hannover Messe, som i år fokuserar lite extra på ytbehandling.

– Men vi behöver ha mera mod och som litet företag i Sverige, våga visa att vi är duktiga på det vi gör. Helt enkelt ett större självförtroende, fortsätter Stefan.

Men man behöver inte resa så långt för att få se svensk framtid när det gäller ytbehandling.

I år arrangerades nämligen Scandinavian Coating i Köpenhamn, 20-21 mars. Proton Technology var där för att driva på svensk ytbehandlingsindustri, och är också en aktiv part i driften av mässan, genom branschföreningen SPF (Svensk Pulverlackstekniska Förening), som är en av medarrangörerna.

– Det är otroligt viktigt med en nischad mötesplats som denna, där vi får möjlighet att visa upp svensk teknik och skapa möten med branschfolk från hela 15 länder, säger Joakim Ekström, Technical Sales Manager, Proton Technology, och styrelseledamot i SPF.

– Hög kompetensnivå, korta leveranstider och hög flexibilitet är otroligt viktigt för att våra kunder ska ha förutsättningar att producera lönsamma och hållbara produkter, nu och i framtiden, avslutar Stefan.
  Annons
 • Sandvik Coromant tar täten online

  Som ledande tillverkare av skärverktyg satsar Sandvik Coromant på webbaserade tjänster för kunder som vill söka information och köpa verktyg online. Se filmen.
  174
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ökad rörlighet och minskat slitage

  Påklädnaden säljs i ett grundutförande vilket innebär att slangpaketet som fästs vid roboten är tomt, med möjlighet att beställa kablage för luft, I/O och annan kommunikation separat.
  4