Stefan Gustafsson Ledell

Stefan Gustafsson Ledell leder sedan ett halvår verksamheten vid Proton Technology i Bredaryd. Företaget ingår i en grupp med vitt skilda kompetenser och verksamhetsområden. Foto: Proton Technology.

Aug 14, 2019

Proton Technology - kunskap på yta och djup


Stefan Gustafsson Ledell leder sedan ett år tillbaka verksamheten vid Proton Technology i Bredaryd.

Technology, Engineering, Finishing och Lighting – alla med prefixet Proton – utgör Proton Group, en sammansvetsad och drivande företagsgrupp.

– Verksamheterna skiljer sig ifrån varandra, men vi enas kring ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela gruppen, säger Proton Technologys vd Stefan Gustafsson Ledell. Det är människorna som arbetar hos oss som gör skillnaden och som utgör vår största drivkraft. Vi gläds när vi lyckas tillsammans och sammanfattar vårt vägval med orden "Enjoy Succeeding Together".

Giorgeta Sava, kvalitets- och miljöchef på Proton Technology.

Proton Groups historia började med att Leif Malveholm som majoritetsägare 1990 köpte ut en grupp företag från börsen.
Proton har haft en stark utveckling över tid och idag, nästan 30 år senare, omsätter koncernen ca 700 MSEK och har drygt 400 anställda.
Företagsgruppen som ofta beskrivs som familjär är en samling företag med skilda verksamheter. Den gemensamma nämnaren är viljan att göra skillnad i samhället där engagemanget går som en röd tråd genom koncernen.

– Proton Finishing är ett ytbehandlingsföretag med fem enheter i Sverige – Eskilstuna, Hillerstorp, Forsheda samt två enheter i Anderstorp – som framför allt jobbar mot skandinaviska kunder inom fordon, bygg och övrig verkstadsindustri.

– Proton Engineering tillverkar svetsade konstruktioner och rörkonstruktioner åt i huvudsak fordonsindustrin. De har fabriker i småländska Skillingaryd och i Klaipeda , Litauen.
– Proton Lighting, har sin huvudverksamhet i Värnamo men har också kontor i Finland, utvecklar och tillverkar belysning och belysningslösningar som säljs mot interiör, butik, industri, utemiljö etc.

En helt annan verksamhet

Proton Technology är gruppens yngsta företag och startade 2007. Verksamheten är kanske den som skil¬jer sig mest från de andra företagen i familjen.

– Medan de andra tre företagen framförallt är tillverkande företag, är Proton Technology gruppens tjänsteföretag, säger Stefan Gustafsson Ledell.
– Vår kompetensbas har vi från ytbehandlingsindustrin vilket är en av våra styrkor som ackrediterat oberoende labb.

Idag är Proton Technologys kunder spridda över hela världen, och labbet är OEM godkänt av Scania, Volvo, Ford, IKEA, Husqvarna med flera. Det är nämligen sådant företaget sysslar med; provning och verifiering av olika ytskikt och inte minst korrosionsprovning. Totalt har Proton Technology över 50 provningsmetoder. Ett tredje ben är utbildning genom Surface Academy, där man utbildar olika yrkesgrupper med behov av att förstå ytbehandlingens möjligheter och begränsningar.

Labbet hos Proton Technology, där omrking 2000 tester utför årligen. 

– Vi blev godkända som leverantör till IKEA 2009 samtidigt som vi också blev ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.
Det är faktiskt bara två laboratorier i världen som är godkända av IKEA när det gäller metalliska material; Proton Technology i Bankeryd och ett labb i Shanghai.
– Det innebär naturligtvis att vi har en mycket nära relation med IKEA.

Att vara OEM-godkänd innebär att slutkunder kräver tester av sina underleverantörer och rekommenderar Proton Technology som testlabb.
– Vill man jobba med kvalitet och ha koll på sina processer, provar man regelbundet för sin egen skull, inte bara för att slutkunden kräver det. Vi finns till för att hjälpa företag att utveckla och tillverka lönsamma och hållbara produkter.

Testlab blir kunskapsföretag

– Vårt huvudsakliga uppdrag är alltså att verifiera ytor, ytbehandlingar och ytbehandlingsmetoder, säger Stefan Gustafsson Ledell.
– Det kan vara tester mot korrosion, men också egenskapsprovning och vidhäftningsförmåga, hur tålig ytan är mot exempelvis stenskott, högtryckstvätt och andra typer av påverkan.

Högtrycksprovning av en detalj.

Som högteknologiskt testlabb med krävande företag som kunder är det viktigt för Proton Technology att hela tiden hålla sig á jour med utvecklingen.
– Vi måste ha en väldigt hög kunskap om vad som händer på området; vilka nya ytbeläggningar som kommer och så vidare. Kraven förändras också hela tiden och vi ser en tendens mot mer och mer specialanpassade provningar. Många provningar är standardiserade utifrån olika ytbeläggningar på olika material, men det blir alltmer specialiserade tester utifrån slutkundens kravbild.

– Det gör också att vi blir bredare i vår verksamhet och samlar på oss mer och mer kunskap och utvecklar oss till ett mer uttalat kunskapsföretag.
– Därför utvecklas vi till ett kunskapsföretag inom ytteknik som inte bara utför provningar utan i allt större utsträckning ägnar oss åt utbildning, kunskapsspridning och teknisk konsultation.

Tre ben

Den här utvecklingen har lett till att företaget idag är uppdelat på tre delar;
– Surface Testing, som alltså omfattar själva provningsverksamheten; Surface Academy, där vi utbildar branschen för att ligga i framkant när det gäller kunskap om korrosion, ytbehandlingsmetoder och så vidare. Slutligen Surface Engineering, där vi är ett stöd om något inte fungerar för kunden. Vi tar reda på vad det beror på och hjälper till att lösa problemet. Det kan exempelvis handla om skadeutredningar, felanalyser, SEM / Material analyser och så vidare.

Erik Waltersson, Head of Surface Engineering.

Som gjuten för nya rollen

Bruzaholmssonen Stefan Gustafsson Ledell kom till Proton Technology så sent som i höstas.
– Ytbehandling har jag aldrig jobbat med tidigare men jag har en maskinteknisk bakgrund och kommer in med helt nya perspektiv och kompetenser inom exempelvis material och från den tillverkande industrin, säger han.

Stefan har även en yrkesmässig bakgrund som gör honom väl skickad att leda verksamheten.
– Jag kommer närmast från Elmia, där jag var affärsområdeschef för alla fackmässor under två år. Innan dess jobba-de jag i 15 år på Swerea, numera RISE, de sista åren som forskningschef.

Bland annat hade han i uppdrag att bygga upp den branschöverskridande verksamheten LIGHTer, med syfte att ut¬veckla svensk lättviktsteknik tillsammans med företag som Volvo, Volvo Cars, Scania, GKN Aerospace, Saab med flera.

På väg ut i världen

Proton Technology utför omkring 2 000 tester årligen för olika företag. Hälften av testerna görs på produkter som tillverkas av företag utanför Sverige.
– Många av våra kunder etablerar sig runtom i världen. Se bara på våra stora svenska företag som Scania och Volvo som etablerar sig i Thailand, Sydamerika och USA.
– Vi arbetar aktivt med att stötta våra svenska företag genom att vara mer verksamma på dessa marknader. Vi har en stark kompetensbas i Bankeryd och den vill vi utnyttja oavsett var produkten tillverkas i världen, slår Stefan Gustafsson Ledell fast.

Foton: Proton Technology
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11