Foto: Protolabs.

Oct 15, 2019

Protolabs investerar i nytt metrologiskt labb


Ser en ökad efterfrågan på mätning och certifiering.

Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på snabbare mätning och certifiering av prototyper och delar öppnar nu Protolabs, världens snabbaste tillverkare av anpassade prototyper och produktionsdelar i låga volymer, sitt nya metrologiska laboratorium. Protolabs investering innefattar maskiner för koordinatmätning (co-ordinate measurement machinery, CMM) och teknik för 3D-laserskanning. Laboratoriet är en utvidgning av företagets sekundära tjänster.

– Vi har märkt att ett det finns behov av ett antal kvalitetskontrollprocedurer tidigare i leveranskedjan och tillverkarna behöver kunna ta fram rapporter som validerar delarna de producerar. Det är även viktigt för prototyputvecklingen att säkerställa att en ursprunglig design tillverkas inom de toleranser som krävs för testning på plats, säger Stephen Dyson, Special Operations Manager för Protolabs i Europa.

De detaljerade mätningarna med CMM och annan teknik har alltid varit tillgängliga hos Protolabs, men genom att investera i ett eget metrologiskt laboratorium kan företaget nu mäta, inspektera och producera rapporter ännu snabbare än tidigare.

Protolabs CMM använder en sond för att med precision beräkna ett objekts fysiska geometri genom att mäta en serie olika punkter på dess yta i X-, Y- och Z-axlarna. Den har en volymetrisk precision på (2,1 + 0,4 L/100) µm.

För detaljerad visuell inspektion kan företagets 3D-laserskanning producera en 3D-färgkarta av en del som sedan kan jämföras med det ursprungliga CAD-diagrammet genom att använda GOM-inspektionsprogramvara.  Precisionen är korrekt upp till 0,01 mm och har en skanningshastighet på 320 000 mätningar i sekunden.

Dessa nya tjänster, som genomförs av Protolabs, erbjuds som ett tillägg till fysiska dimensionskontroller med stift-, block-, tråd-, djup- och höjdmätare och digitala skjutmått.

Med denna utrustning kan Protolabs erbjuda sina kunder kvalitetsinspektion och detaljerade mätningsrapporter och dokumentation för ISIR, FAIR, PPAP och EMPB.

– Kvalitetskontroll genom korrekt mätning och rapportering är livsviktigt för att kunderna och även deras kunder ska vara nöjda, men detta är bara sista steget under processen.  Kvalitetskontrollen börjar redan med den ursprungliga CAD-designen, för om den är fel så gör du inget annat än mäter felen, fortsätter Stephen Dyson.

–  Därför samarbetar vi med kunderna under hela processen, från analys av tillverkningsbarheten för en design, genom nydesign eller anpassningar om sådana behövs, och ända till den slutliga mätningen och inspektionen av prototypen eller delen, avslutar han.

Om du vill veta mer om Protolabs mätning och inspektion för 3D-printning, formsprutning och CNC-bearbetning, gå till: https://www.protolabs.se/
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT