Per Thorsell. Foto: Profilgruppen.

Oct 24, 2018

Bygget av nya produktionsanläggningen i Åseda har inletts


Profilgruppens mångmiljonsatsning som beräknas stå klar 2019/2020 har påbörjats och aluminiumföretaget levererar samtidigt ett starkt tredje kvartal.

Profilgruppens intäkter ökade till 354,3 Mkr (314,1) i tredje kvartalet, vilket är 13 procent upp jämfört med föregående år. En betydande del av ökningen är driven av ett högre marknadspris på råvara, skriver bolaget i delårsrapporten. Under kvrtalet levererades cirka 6900 ton (6600) aluminiumprofiler, en ökning om cirka 5 procent jämfört med motsvarande period 2017.  Rörelseresultatet landade på 22,4 Mkr (20,7), vilket ger en rörelsemarginal om 6,3 procent, en minskning från fjolårets 6,6 procent.

"Vi levererar ett starkt kvartalsresultat i grunden, men tyngs resultatmässigt av störningar i vår nya produktionsanläggning i dotterbolaget PG&WIP," säger Profilgruppen koncernchef Per Thorsell. "Det positiva är att vi under kvartalet löst de process- och kvalitetsproblem som uppkommit och att produktionen nu successivt trappas upp för att under slutet av fjärde kvartalet producera enligt plan."

Investeringarna har under de första nio månaderna 2018 uppgått till 72,6 miljoner kronor. Av dessa rör 8,4 miljoner dotterbolaget PG&WIP i Åseda, där bland annat en ny automatiserad produktionsanläggning för inredningsdetaljer taktat upp under första halvåret. Under året har även den stora investeringen i Åseda inletts. Profilgruppen aviserade tidigare i år en investering om totalt cirka 310 miljoner kronor, avseende en ny produktionsanläggning för strängpressning av aluminiumprofiler. Projektet är uppstartat och hittills har 30,3 miljoner kronor lagts in i projektet. Resterande ca 34 miljoner avser utveckling av företagets it-system samt löpande förbättringar.

"Jag tycker att alla områden i verksamheten gör ett mycket gott arbete och kontinuerligt utvecklas för att skapa än mer kundnytta och effektivitet. Arbetet med byggnationen av vår nya pressanläggning löper samtidigt på enligt plan och stärker ytterligare kraften och ambitionen i hela organisationen,” säger Per Thorsell.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT