Per Thorsell. Foto: Profilgruppen.

Feb 13, 2019

Profilgruppen: Bästa resultatet i bolagets historia


Gör stora investeringar i både produktionsutrustning och kompetens.

Intäkterna för Profilgruppen uppgick under årets sista kvartal till 414,3 Mkr (367,2). Rörelseresultatet blev något svagare än motsvarande kvartal 2018, 24,0 Mkr jämfört med 24,8.

För helåret ökade omsättningen till 1 618,3 Mkr jämfört med 1 382,8 föregående år, en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet landade på 113,7 Mkr (103,9) och nettoresultatet för 2019 blev 83,5 Mkr (77,3). Helårsresultatet är Profilgruppens bästa någonsin, trots att man samtidigt satt igång en investering om 310 Mkr i ny pressanläggning för ökad kapacitet.

"Hela årets resultat är det bästa hittills i bolagets historia, trots att vi under året lagt mycket fokus på våra stora framtidssatsningar såsom uppstart av ny produktionslinje i PG&WIP, påbörjad byggnation för ny pressanläggning och arbetet med nytt affärssystem. Samtidigt har vi tagit nya affärer och levererat mer profiler än någonsin med bibehållen hög leveransprecision. Stor eloge till alla medarbetare som gjort detta möjligt och som visar vilken kompetens och styrka det finns i ProfilGruppen," säger Profilgruppens vd Per Thorsell. 

"Årets sista kvartal slutar med ett något svagare resultat jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på att vi hade outnyttjad kapacitet. I det fjärde kvartalet finns en säsongseffekt i form av naturligt lägre volymer som i kombination med ett snabbt tapp hos en större kund gav tillfälligt minskad efterfrågan. Under hela året har vi kört helgskift i samtliga presslinjer och för att säkra den uppbyggda kompetensen hos nya medarbetare beslutade vi att behålla kapaciteten även under årets sista kvartal. Detta utgör ett viktigt kompetensbygge och en hörnsten i vår fortsatta tillväxt med framtidssatsningen på en ny pressanläggning," säger Per Thorsell.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (4,50)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT