Foto: Gränges

Sep 16, 2019

Produktionsstörningar hos Gränges


Den reducerade produktionskapaciteten i juli och augusti kommer att påverka försäljningen i tredje kvartalet.

 
Gränges har under juli och augusti haft temporära produktionsstörningar i fabrikerna i Huntingdon och Salisbury i USA. Produktionsstörningarna har påverkat de redan högt utnyttjade valsverken och resulterat i reducerad produktionskapacitet och lägre försäljningsvolym. De specifika problem som orsakat störningarna är lösta. För det tredje kvartalet förväntas de temporära produktionsstörningarna leda till en minskad försäljningsvolym om cirka 6 kton.

-Vi kommenterar normalt inte mindre produktionsstörningar, men när det inträffar i fabriker som ligger nära maximalt kapacitetsutnyttjande så har det en direkt påverkan på försäljningsvolymen. De specifika problemen som orsakat störningarna är lösta och vi har dessutom stärkt produktionsorganisationen i Gränges Americas för att ytterligare öka fokus på processtabilitet och tillgänglighet för produktionsutrustningen. Vidare så ser jag fram emot produktionsstarten för våra expansionsinvesteringar i fjärde kvartalet, då dessa också kommer att reducera nuvarande kapacitetsbegränsningar, säger Gränges VD Johan Menckel.

Gränges publicerar sin delårsrapport för januari–september 2019 torsdagen den 24 oktober kl. 07.30. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • dmgmori Reportage

    Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

    Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
    231