Inzile

Ragnar Åhgren, Inziles vd och huvudägare till vänster. Foto: Inzile.

Apr 2, 2020

Produktionsplanen ligger fast hos den svenska fordonstillverkaren


Till skillnad mot annan fordonsindustri, påverkas de inte lika mycket av coronapandemin.

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Företagets plan om en produktion av 360 fordon för 2020 ligger fast.

Inzile, som har huvudkontor och produktionsanläggning i Västervik, Småland, arbets trots rådande världsläge vidare med full kraft för att nå uppsatta mål. Oberoende av Covid-19 är trenden att efterfrågan av fossilfria transporter fortsätter att öka, menar bolaget.

En stor del av världens fordonsindustri har blivit negativt påverkad av Coronapandemin, men till skillnad från andra företag påverkas inte Inziles produktion i samma utsträckning.

Leveransförseningar har uppstått men då företaget befinner sig i en uppstartsfas vad gäller tillverkningen ligger fokus under våren som tidigare på nyanställning och utbildning av montörer. Väsentliga pågående arbeten under våren är också utarbetande av monteringsanvisningar och underlag för serviceverkstäder.

Inziles plan om en produktion av 360 fordon för 2020 ligger fast och, liksom tidigare meddelats, innebär detta att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

Inzile grundades 2012 och bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom automotive och specifikt elbilar. Inzile har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland. Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. 

EUVLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT