Foto: Profilgruppen.

Apr 17, 2018

Produktionsanläggning i världsklass uppförs i Åseda


Profilgruppen investerar 315 miljoner kronor.

ProfilGruppens styrelse har på tisdagen fattat beslut om investering i en ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda. Investeringen omfattar en helt ny produktionsanläggning med modern teknik som skapar en produktionsprocess i världklass och möjliggör fortsatt tillväxt i marknaden. Fabriken kommer att uppföras på ett nytt industriområde i direkt närhet till bolagets befintliga anläggningar i Åseda.

Bakgrunden till investeringen är ProfilGruppens kraftiga tillväxt under de senaste åren genom ökat förtroende och nya affärer hos både nya och befintliga kunder.

-Vi har en kraftfull utveckling bakom oss och vi vill fortsätta att utvecklas och göra framsteg, varje dag. Det känns oerhört spännande att få investera i modern teknik och kapacitet. Det ger styrka och trygghet samtidigt som det skapar en ökad ambition i hela organisationen. Våra kunder får också en tydlig signal om att vi vill fortsätta att utvecklas tillsammans med dem, säger ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell.

På tisdagen rapporterar aluminiumföretaget även sitt bästa kvartalsresultat hittills. Rörelseresultatet uppgick till 34,5 Mkr (26,5), och  kvartalets intäkter landade på 408,2 Mkr (337,2), det vill säga upp 21 procent jämfört med föregående år.

Under 2017 levererade ProfilGruppen ca 29 700 ton aluminumprofiler från de befintliga tre presslinjerna och investeringen beräknas tillföra kapacitet om ytterligare cirka 12 500 årston.

Till den nya extruderingslinjen kommer även en ny fastighet uppföras. Totalt uppgår investeringen till cirka 310 Mkr inklusive interna projekterings- och uppstartskostnader. Erforderlig bankfinansiering av investeringen är säkrad.

Projektet startar upp omgående och anläggningen beräknas tas i drift runt årskiftet 2019/2020.

ProfilGruppen informerade redan i juli 2017 om att ett inriktningsbeslut om nämnda investering tagits. Sedan dess har förutsättningarna för investeringen analyserats djupare och idag fattade styrelsen beslutet att investera.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT