Johan Strid. Foto: Prevas.

Jan 20, 2021

Prevas slutför förvärv


"Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter"

Den 21 oktober 2020 meddelade it-företaget Prevas AB att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Samtliga villkor för förvärven har nu uppfyllts med resultatet att Prevas den 4 januari 2021 har tillträtt aktierna i de förvärvade bolagen.

Förvärvade aktier värderades per dagen för tillträdet till sammanlagt cirka 257 miljoner kronor och betalning erlades genom en kombination av nyemitterade aktier i Prevas och kontanter.

Prevas erbjuder konsulttjänster och produkter till kunder som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att automatisera sin verksamhet. Med förvärven erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.

-Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner, säger Johan Strid, VD för Prevas AB.

Samgåendet mellan bolagen ger en betydelsefull förstärkning på flera orter. Ett distribuerat nätverk av enheter, starka var och en för sig och ännu starkare tillsammans. Genom förvärvet får kunderna tillgång till spetsiga erbjudanden och erfarenheter som byggts upp under lång tid av att hitta lösningar till många olika problem.

- Vi ser samgåendet mellan Prevas och Evotech som mycket spännande. Sett ur flera perspektiv men framförallt med utgångspunkt i affärslogik och företagskultur. Det har varit viktigt för oss att under den här processen hitta stöd och trygghet i att Prevas kan förvalta och utveckla våra bolag på ett positivt sätt framåt, vilket vi nu har fått kvitto på. Vi ser fram emot att bidra till Prevas utveckling i våra roller som betydande delägarna, säger Robert Demark och Per Vannesjö, representanter för Evotechs huvudägare DeVenture och Amymone.

Deva Mecaneyes har sin styrka inom produktionsutveckling för industri och har 100 medarbetare i Västerås. FiloProcess är experter inom PLM (Product Life Cycle Management) med 20 medarbetare i Stockholm. Tritech Technology inklusive sina dotterbolag har 140 medarbetare med passion för produktutveckling. Tritechs verksamheter är förlagda till Stockholm, Göteborg, Linköping och ett mindre försäljningskontor i Helsingfors.

Kort om Evotech-koncernen

Konsultbolagsgruppen Evotech, bestående av moderbolaget Evotech AB (tidigare Aros Technology Partner AB), samt nedan angivna verksamhetsdrivande dotterkoncerner, investerar långsiktigt i svenska teknikföretag med stor tillväxtpotential. Koncernens verksamhetsdrivande bolag levererar kvalificerade produkter och tjänster till svenska företag och delar dagligen med sig av deras innovativa drivkraft med passion för förbättringar. Under 2019 uppgick hela Evotech-koncernens nettoomsättning till cirka 324 miljoner kronor och koncernen hade i genomsnitt 240 anställda fördelat på Evotech-koncernens tre verksamhetsdrivande bolag enligt vad som anges i det följande.

Deva Mecaneyes AB, med dotterbolag, bedriver kvalificerad konsultverksamhet inom produktionsutveckling, avancerad beräkning och simulering samt produktions- och verksamhetsutveckling. Under 2019 uppgick Deva Mecaneyes-koncernens nettoomsättning till cirka 100 miljoner kronor och koncernen hade i genomsnitt 94 anställda under 2019.

Tritech Technology AB, med dotterbolag, är ett utvecklingshus för avancerade system för det uppkopplade samhället. Under 2019 uppgick Tritech-koncernens nettoomsättning till cirka 197 miljoner kronor och koncernen hade i genomsnitt 123 anställda under 2019. I januari 2020 förvärvades FindOut Technologies AB av Tritech Technology AB. FindOut Technologies AB är verksamt inom visualisering. Under verksamhetsåret 1 maj 2019 till 30 april 2020 uppgick FindOut Technologies AB:s nettoomsättning till cirka 38 miljoner kronor och bolaget hade i genomsnitt 28 anställda under perioden.

FiloProcess Holding AB, med dotterbolag, erbjuder konsulttjänster inom informationshantering för produkt- och produktionsutveckling. Under 2019 uppgick FiloProcess-koncernens nettoomsättning till cirka 29 miljoner kronor och koncernen hade i genomsnitt 23 anställda under 2019.

Bolagen har haft en god lönsamhet under senaste åren och lönsamheten förväntas fortsätta vara på en stabil nivå framöver.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT