Sep 16, 2019

PLAY: Sveriges första kvinnliga ingenjör


I år genomför IVA Vera Road Show, uppkallad efter Sveriges första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg.

Vera Sandberg tog ingenjörsexamen på Chalmers 1917. Bland 500 män gick hon mot strömmen och blev Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Alltsedan dess är kvinnor i Sverige fortsatt underrepresenterade i ingenjörsutbildningarna, något som framgår av rapporten Teknisk Obalans?, framtagen av IVA tidigare i år.

Med rapporten som grund har IVA arrangerat Vera Roadshow 2019, för att lyfta frågon och bidra till att öka andelen kvinnor i tekniska yrken. Men vem var Vera?

Vera Helfrid Victoria Sandberg föddes den 23 maj 1895 på Hångers gård i Ljungby. Hon var uppfödd i bruksmiljö. Familjen drev Långsjöns pappersbruk, som gick i arv på moderns sida. 1914 började Vera på Chalmers. Efter sin kemiexamen 1917 arbetade hon på AB Skandinaviska Raffineriet i Partille, Oljefabriken i Karlshamn, Helsingborgs Gummifabrik och Sieverts Kabelverk i Sundbyberg. Hon avslutade sitt yrkesliv redan 1937, i samband med att hon gifte sig med Ragnar Resare, ingenjör vid bruket i Storfors. Vera levde till deb 24 december 1979. Hon blev 84 år.

Se filmklippet från Chalmers ovan.

IVALoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT