Foto: Göteborgs Hamn.

Sep 19, 2018

Personbilsexporten upp med 33 procent


Att totalexporten ökar trots minskningen till USA, visar på att fordonsexporten idag är spridd på flera marknader.Den svenska personbilsexsporten, vilken till stor del har sin koncentration i Göteborgsregionen med omnejd, ökade med 33 procent andra kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året. En viktig marknad som fortsätter att växa är Kina. Det framgår av Business Region Göteborgs tredje konjunkturrapport för året. 

Framför allt ökade personbilsexporten till närområdet, i Norge med hela 54 procent och i Danmark med 45 procent på årsbasis. En viktig marknad som fortsätter öka kraftigt är Kina med 23 procent på årsbasis. På den amerikanska marknaden där personbilsexporten gått oerhört starkt 2016 och 2017 har emellertid exporten gått tillbaka med 32 procent på årsbasis.

– Vi ser en stark ökning i personbilsexporten och framförallt sker ökningen till närområdet och Kina. Att regionens totala fordonsexport ökar, trots en minskning till USA-marknaden, visar att fordonsexporten i dag är spridd på fler marknader än förr i tiden, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. 

Lönesummetillväxten nära sju procent

Arbetslösheten i Göteborgsregionen är alltjämt lägst bland storstadsregionerna. Sysselsättningstillväxten på 2,2 procent är klart starkare än siffran för Malmöregionen och hela landet (+1,7 procent) men något svagare än för Stockholmsregionen (+2,3 procent). 

Den ökade sysselsättningen fortsätter också att trycka upp företagens lönesummor i klart högre utsträckning än i övriga landet. Under andra kvartalet 2018 ökade den totala reala lönesumman i Göteborgsregionen med 6,3 procent på årsbasis. Det motsvarar cirka 3,2 miljarder i reala kronor och 83 procent av tillväxten skapades av regionens företag. 

– Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är urstark. Mellan 2010 och 2017 skapades cirka 70 000 nya jobb i regionen och jobbtillväxten har fortsatt under första halvåret med upp emot 10 000 nya jobb. Lönesummetillväxten har legat nära sju procent i privat sektor, vilket visar att många av de nya jobben också är högavlönade, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12