Cornelia Leichtfried, Tikab. Foto: Örebro universitet.

Nov 30, 2020

Permitterades efter coronautbrottet – satsade på kompetenslyft


”Öppnar nya möjligheter”

När coronapandemin slog till i våras stod det klart att många företag skulle bli tvungna att permittera – eller till och med varsla – personal för att ta sig igenom krisen. Örebro universitet genomförde då en extrasatsning riktat mot de yrkesverksamma som påverkats av coronakrisen i syfte att snabbt kunna erbjuda dem plats på AI-kurser.

– Den här kompetensen är en jättestor konkurrensfördel för oss, säger Cornelia Leichtfried på Tikab Strukturmekanik AB.

VR- och AR-teknik är viktiga inslag i Cornelia Leichtfrieds arbete på Tikab Strukturmekanik. När hon i våras permitterades valde hon att kompetensutveckla sig genom Örebro universitets distansbaserade AI-kurser.

– En kris öppnar också möjligheten att kunna ta ett utvecklingssteg. Det är vår plikt som universitet att stå för kunskap och kunskapsspridning till dem som behöver det mest. Just AI och digitalisering har varit oerhört viktiga verktyg för att hålla i gång båda privata och offentliga verksamheter under krisen. Därför kändes det naturligt att accelerera våra pågående satsningar kring kompetensutveckling och jobba extra hårt för att skapa fler kurser, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, och lägger till:

– Vi hoppas att det här ska leda till att man efter krisen har större valmöjligheter inom yrkeslivet och att vi kan hjälpa till att stärka näringslivet genom att lyfta kompetensen hos medarbetarna.

Permitterades på 60 procent när krisen slog till

Cornelia Leichtfried arbetar som mjukvaruutvecklare på Tikab Strukturmekanik AB. En stor del av hennes arbete handlar om att hjälpa företag inom infrastruktur- och byggbranschen med interaktiva lösningar, som AR och VR (augmented reality och virtual reality).

När coronapandemin slog till drog många av Tikabs kunder i bromsen, vilket skapade en stor osäkerhet. Därför bestämde företaget att korttidspermittera en del av sina anställda. Då arbetade Cornelia Leichtfried 40 procent och var permitterad övriga 60 procent.

En kollega fick syn på hemsidan för Örebro universitets AI-kurser för yrkesverksamma och tipsade henne. Cornelia bestämde sig direkt och ansökte till samtliga fyra kurser där anställda som drabbats av krisen kunde ansöka via ett snabbspår.

– Jag har alltid varit intresserad av att lära mig och att studera. När man arbetar med datorer måste man hela tiden vara uppdaterad på utvecklingen. Hela AI-teknologin och speciellt maskininlärning är väldigt relevant för oss, vi ser en stor potential i vår industri för det.

Maskininlärning – en stor konkurrensfördel i branschen

Cornelia Leichtfried hade redan tidigare försökt lära sig mer om AI på egen hand, genom att läsa artiklar och titta på tutorials. Det visade sig dock inte vara så enkelt.

– Det är svårt att veta var man ska börja, speciellt inom ett så här stort område som också är så komplicerat. Jag ser det här som en grund som jag sedan kan bygga vidare på.

Kommer du få användning av den här nya kunskapen i ditt arbete, tror du?

– Definitivt. Maskininlärning är jätterelevant för oss, det öppnar så många möjligheter för vad vi kan göra. Klienter kommer ofta till oss med bra idéer, men om vi inte har kunskapen så kan vi bara svara ”det är inte möjligt”. Nu har vi plötsligt tillgång till teknologin, vilket öppnar nya möjligheter. Den här kompetensen är en jättestor konkurrensfördel för oss.


Örebro universitet har 15 000 studenter, 86 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och närmare 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver stark forskning inom psykologi, robotik, miljö, och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, samverkan inom teknik, forskning om hälsosamt åldrande och inom området mat och hälsa.

AILoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT