Anders Carlsson. Foto: AQ Group.

Oct 24, 2019

Passerar 5-miljarderstrecket i omsättning


Men verkstadsgruppen känner av en viss avmattning och tillväxten i tredje kvartalet kommer av förvärv.

När verkstadsgruppen AQ Group lämnar delårsrapport för tredje kvartalet är det med 100 vinstgivande kvartal i rad och en årsomsättning överstigande 5 miljarder kronor sett till sista 12 månaderna rullande.

I tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 9,6 % till 1 247 MSEK (1 137). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 87 MSEK (22), på grund av stora extraordinära kostnader i jämförelsetalet för 2018.

"AQ Group växer med 9,6% i kvartalet främst tack vare det förvärv av Trafotek som vi genomförde i juni. Bilden av våra affärsvolymer är dock blandad och vi har inte organisk tillväxt i kvartalet. Vi känner liksom många andra företag av en avmattning i de segment som är investeringstunga, t ex anläggnings- och jordbruksmaskiner. Å andra sidan är utvecklingen för våra mindre cykliska kunder inom järnväg, buss, medicinteknik, miljöteknik och elektrifiering fortsatt god," kommenterar Anders Carlsson
koncernchef och vd för AQ Group.

"Som underleverantör måste vi vara duktiga på att ställa om verksamheten både när efterfrågan ökar och när den minskar." 

"Vi ökar kapaciteten där det behövs och anpassar kostymen efter kundernas prognoser där det går ner." 

"Underleverantörsmarknaden är fragmenterad och vi har små marknadsandelar så det finns många möjligheter att kompensera en nedgång i vissa marknader med nya affärer. Roliga exempel på detta är t ex plast- och plåtdetaljer till bilsäkerhetsutrustning i Kina, rostfria produkter till sjukvård och plastkomponenter till nya kunder som tillverkar handverktyg," skriver Anders Carlsson i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123