Foto: Henkel.

Nov 13, 2018

Pålitligt korrosionsskydd från Henkel


Henkel är specialister på korrosionsskydd.

De presenterade BONDERITE-förbehandlingsprodukter och appliceringsenheten BONDERITE- APNR som en tillförlitlig lösning på korrosionsskydd. Henkel blev kontaktade av Kaesar efter flertalet tester med övertygande resultat. Kaeser beslutade att implementera Henkels process med BONDERITE-produkterna i sin produktion.

Kaeser är en ledande internationell tillverkare av tryckluftssystem till kunder över hela värden. Varierande klimatzoner och extrema väderförhållandena ställer höga krav på kompressorernas korrosionsskydd. Som ett led i sin kontinuerliga produktförbättring implementerade Kaeser appliceringsenheten BONDERITE E-AP APNR-panel och BONDERITE-förbehandlingsprodukter i produktionsprocessen.

Kaeser grundades 1919 som en mekanisk verkstad, och har blivit världens ledande tillverkare av tryckluftsteknologi. Produktion sker på två enheter i Tyskland med moderna ytbehandlingsanläggningar.

Kontinuerlig förbättringsprocess som standard

Kaeser arbetar med kontinuerlig förbättringsprocess inom produktionen. Även förbehandlings- och lackeringsprocessen utsätts för återkommande tester, eftersom den globala användningen av tryckluftteknik ställer högsta krav på korrosionsbeständighet. Syftet med processförändringen var uppnå tillförlitligt korrosionsskydd under de hårdaste miljöförhållandena, som exempelvis för drift av byggkompressorer i tropiska, fuktiga områden.

Kaeser upplever att man med ytbehandlingen från BONDERITE får en mer stabil förbehandlingsprocess. Detta leder till ökad säkerhet och väsentligt förbättrade värden för korrosionsskydd. Rostutbredning i 500-timmars saltsspraytest reducerades från 1,8 till 1,1 millimeter. Processtörningar minskade avsevärt.

Effektivt korrosionsskydd genom högkvalitativ ytbehandling

En högkvalitativ förbehandling utgör grunden för att uppnå ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd för produkterna. Den optimala processen anses sedan länge vara en 10-stegs zinkfosfateringsprocess.

Kaeser behandlar komponenterna med järnfosfatering. Här används BONDERITE C-AD 2000 för avfettning och BONDERITE M-FE 3960 för fosfatering i en sprayanläggning vilket ger ett bra resultat. För att ytterligare förbättra denna process och närma sig den höga kvaliteten för zinkfosfatering så har man installerat appliceringsenheten BONDERITE APNR som doserar ut passiveringsmedlet BONDERITE M-NT 30002 på ytorna.

Appliceringsenheten BONDERITE-APNR är en effektiv utrustning som bidrar väsentligt till kvalitetsökningen. Med ett litet ekologiskt fotavtryck optimerar BONDERITE APNR kvaliteten på hela processen genom att dimma ut en liten volym färsk passiveringsvätska på fosfaterade ytor.

BONDERITE: Med hänsyn till miljön

Det renommerade familjeägda företaget Kaeser lägger stor vikt vid bevarandet av en levande miljö och ser som sin skyldighet att bidra genom lämpliga åtgärder. Beslutet att använda Henkel BONDERITE-produkter har gjorts i enlighet med företagets strikta kriterier för att minimera miljöpåverkan.

Henkel fäster likaså stor vikt vid skyddet av vår miljö och utvecklar alla produkter med hänsyn till miljöpåverkan. Detta gäller för alla BONDERITE-produkter som används i olika processer, vare sig det är BONDERITE APNR-applicering eller i konventionella kemiskt bad.

Förbehandlingsprodukter från Henkel är högkvalitativa och okomplicerade att använda. Henkels många miljöanpassade och energieffektiva BONDERITE-ytbehandlingsprodukter understryker ytterligare vikten av hållbarhet och miljöhänsyn vid produktutvecklingen inom Henkel.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11