Oct 6, 2016

Outokumpu outsourcar ingenjörstjänsterna


Etteplan blir förstahandsleverantör av ingenjörstjänster och övertar samtidigt 22 medarbetare från Outokumpus stålverk i Torneå.

Etteplan och Outokumpu har tecknat ett avtal om outsourcing av ingenjörstjänster och teknisk dokumentation för Outokumpus stålverk i Torneå. Etteplan blir samtidigt förstahandsleverantör av ingenjörstjänster, teknisk dokumentation och datahantering för Outokumpus stålverk i Torneå och gruva i Kemi.

Avtalet träder i kraft den 2016-11-01, varvid 22 medarbetare på stålverket flyttar till Etteplan med oförändrade anställningsvillkor.

—Etteplans servicemodell erbjuder oss mervärde i dagens föränderliga affärsklimat och möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet samtidigt som vi får tillgång till marknadsledande expertis. En ytterligare faktor bakom beslutet var att våra medarbetare får flytta till en bra arbetsgivare och goda möjligheter till professionell utveckling, berättar Erkki Niska, VP Tornio Mill Services på Outokumpu.

Etteplans servicelösning bygger på väldefinierade processer och effektiva arbetsmodeller. Avtalet innebär att Etteplan tar över ansvaret för kundens ingenjörstjänster och deras utveckling. Resultaten mäts regelbundet tillsammans med kunden enligt överenskomna parametrar.

Avtalet med Outokumpu är strategiskt viktigt för Etteplan och skapar tillsammans med köpet av Suomen Unit Oy tidigare i år utmärkta förutsättningar att erbjuda tjänster till industriföretag och utveckla Etteplans verksamhet i norra Finland.

—Vi är mycket nöjda med avtalet och med att få välkomna 22 nya specialister till vår organisation. Avtalet är ett bevis på att våra outsourcinglösningar fungerar och stärker vår marknadsposition i norra Finland betydligt. Tack vare outsourcingsavtalet kommer vi att ha cirka 130 specialister i regionen och vi kommer att rekrytera även mer konstruktörer och experter inom teknisk dokumentation, säger Riku Riikonen, SVP Engineering Services på Etteplan. 

Toppbilden: Outokumpu Torneå.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT