IF Metall.

Nov 13, 2020

Oro, mer stress och högre arbetsbelastning för industrins arbetare under pandemin


Var fjärde orolig att bli smittad och var femte missnöjd med arbetsgivarens agerande.

Under hela coronapandemin har industriarbetare över hela landet fortsatt att gå till sina arbetsplatser för att upprätthålla produktionen. Många är missnöjda med hur arbetsgivarna organiserat arbetet under pandemin. Det framgår av IF Metalls årliga arbetsmiljöenkät, utförd av Novus.

Var fjärde av IF Metalls medlemmar uppger att de är oroliga för att smittas av coronaviruset, och nära var femte är missnöjda med hur arbetsgivaren agerat under pandemin. Det kan handla om att det är svårt att hålla avstånd till kolleger och kunder och att det varit brist på handsprit eller annan skyddsutrustning.

– Industriarbetarna har inte kunnat jobba hemifrån under pandemin. De har åkt till jobbet som vanligt, samtidigt som kollegerna i tjänstemannayrken uppmanats att jobba hemifrån. På arbetsplatserna är det ofta trånga utrymmen i produktionen och det kan vara svårt att hålla rekommenderade avstånd mellan arbetskamrater, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Trots att vissa av IF Metalls medlemmar varit helt eller delvis permitterade under perioder sedan i våras är det är fler som upplevt mer stress och ökad arbetsbelastning under pandemin, än minskad.

– Det är inte alls förvånande. Väldigt många industriarbetare har inte varit permitterade alls eller endast i liten utsträckning, och många företag, exempelvis inom kemisk industri, har faktiskt haft högre tryck än vanligt. Det visar sig också tydligt i vår undersökning. Fler än var fjärde svarar att stressen har ökat, medan bara 7 procent svarar att den minskat, säger Marie Nilsson.

IF Metalls arbetsmiljöundersökning utförs årligen i syfte att undersöka hur medlemmarna ser på sin arbetsmiljö. Årets undersökning visar på en liten men ändå tydlig försämring på flera viktiga områden under det senaste året. Färre har haft kontakt med sitt skyddsombud om arbetsmiljön, och färre har haft samtal med sin närmaste chef om arbetsmiljön under året.

– Troligen har den speciella situationen under coronapandemin lett till att det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor hamnat på undantag. Den nedåtgående trenden måste brytas. Just i nuvarande situation är arbetsmiljöarbetet extra viktigt, säger Marie Nilsson.

Men på ett område har det skett en stor förändring till det bättre: betydligt färre uppger nu att de någon gång det senaste året har gått till jobbet trots att de varit så sjuka att de borde ha stannat hemma. 42 procent säger nu att de aldrig gjort det, mot 32 procent 2019, en ökning med 10 procentenheter.

– Det är mycket välkommet och en förändring som behöver förstärkas ytterligare, säger Marie Nilsson.

Fakta: IF Metalls arbetsmiljöenkät i korthet

  • 27 % uppger att arbetsbelastningen ökat på grund av coronapandemin, 20 % svarar att den minskat och 53 % svarar att den är oförändrad
  • 28 % svarar att stressen ökat under coronapandemin, 7 % svarar att den minskat och 65 % att den är oförändrad
  • 17 % är missnöjda med hur arbetsgivaren hanterat pandemin. 52 % är nöjda
  • 26 % är oroliga för att smittas av viruset
  • 22 % har inte fått introduktion om risker på sin arbetsplats (+1 från föregående år)
  • 52 % har inte pratat med sitt skyddsombud om arbetsmiljö (+5)
  • 71 % har inte blivit erbjuden årlig hälsokontroll (+2)
  • 30 % uppger att arbetet är enformigt i hög utsträckning (+4)
  • 52 % har aldrig gått till jobbet trots att de varit så sjuka att de borde stannat hemma (+10)

Undersökningen är utförd av Novus och bygger på 3 714 intervjuer i en representativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Svarsfrekvensen är 42,3 procent.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT