Nov 5, 2019

Orderingången backar i svensk industri


Störst minskning inom motorfordonsindustrin.

Industrins totala orderingång minskade med 0,2 procent i september 2019 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 1,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen för den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med augusti minskade hemmamarknaden med 4,0 procent medan exportmarknaden ökade med 2,9 procent, båda i säsongrensade tal. Trots detta visade en majoritet av industrins delbranscher positiv utveckling på månadsbasis.

Störst ökning uppvisades av elektronikvaruindustrin som ökade med 85,6 procent jämfört med augusti.

Störst minskning uppvisades av motorfordonsindustrin som minskade med 15,2 procent jämfört med augusti.

Orderingången minskade på årsbasis
På årsbasis minskade den totala orderingången med 1,5 procent i jämförelse med september 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 8,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 4,5 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 0,6 procent lägre än motsvarande period, januari-september 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 3,2 procent under perioden medan exportmarknaden ökade med 1,5 procent.

Orderingången för augusti revideras upp
Siffrorna för september är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i augusti jämfört med juli reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på -1,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i augusti jämfört med augusti året innan har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på -0,6 procent. För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT