Oct 21, 2020

OnTop - nya smarta IoT-verktyg för operatörer, tekniker och ledning


OnTop är ett komplett system för datainsamling och smart styrning av produktionsflöden. Nu lanseras även OnTop Assembly molntjänster för digitalisering av monteringsarbete.

OnTop är ett nytt och komplett IoT-system enligt Industri 4.0 med automatisk datainsamling och webbtjänster med visualisering, proaktiv styrning och uppföljning i webbappar för effektivisering av produktionsflöden.

Smarta trådlösa (LoRa) radiologgers sänder mätdata i realtid från flexibla mätpunkter till databasen på OnTops globala Microsoft Azure-plattformen där smarta algoritmer med 99 % automatiseringsgrad av alla funktioner skapar beslutsstöd som visualiseras i realtid på bildskärmar, datorer och mobila enheter som smartphones, surfplattor etc.

Nu lanseras även OnTop Assembly molntjänster för digitalisering av monteringsarbete och annat manuellt arbete med hjälp av webbappar och sensorer, kodläsare etc.

Verktygen för proaktiv styrning är mycket enkla att använda

* Operatörer arbetar proaktivt på produktionsläge i realtid, störningar registreras automatiskt

* Tekniker mäter cykeltider, genomloppstider, OEE etc. i flexibla mätpunkter (montering, celler, rullbanor, buffertar etc.)

* Ledningen har koll på resursanvänding, produktions- och orderläge med beslutsstöd och verktyg för proaktiv styrning

* Alla besökare till företaget ser att företaget har full koll

OnTop Assembly molntjänster

OnTop Assembly ger en tydlig realtidsbild av hela tillverkningsprocesser från förplockning av material via alla monteringsarbeten till packning av färdiga produkter för proaktiv operativ styrning. Företagets informationsflöde effektiviseras, bl. a. genom att försäljnings- och andra avdelningar ser exakt var en order befinner sig i tillverkningsprocessen.

Statistik skapas för planering, uppföljning , prissättning av produkter etc. och ger goda möjligheter att studera arbetsmoment och processer närmare som ett led i det ständiga förbättringsarbetet.

OnTop Assembly är mycket uppskattat av alla användare som upplever det som enkelt och intuitivt.

Snabb driftsättning utan investeringar lokal IT-infrastruktur. OnTop Assembly integreras med OnTop Machine för loggning av maskiner, kollaborativa robotar och annan utrustning.

Nyckelfärdig leverans med enkel driftsättning

OnTop levereras nyckelfärdigt för smärtfri driftsättning på några timmar och kräver inga investeringar, installationer, underhåll eller konsulttjänster. OnTop är modulärt och skalbart från 5 mätpunkter och utan övre gräns. Alla molntjänster per abonnemang till marknadens lägsta totalkostnad (TCO).

OnTop används redan av ledande företag med verksamhet inom bearbetning, svetsning och montering.

Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  196

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  18