Jan 20, 2021

OMRON lanserar 1S-servoserie med funktioner för rörelsesäkerhet


Nya funktioner skyddar operatörer, maskiner och produkter och ger högre produktivitet.

OMRON har lanserat sina nya 1S-servoenheter och -motorer som har funktioner för rörelsesäkerhet. Det innebär hög säkerhet för maskinoperatören, effektiviserar driftsättningen och minimerar både mängden avbrott och produktionsförlusterna. Genom att funktioner för rörelsesäkerhet integreras i servoenheter och motorer minskas också kostnader, komponentmängd och kablagets komplexitet.

Tack vare rörelsesäkerheten kan tillverkarna undvika maskinstopp, undvika störningar under oväntade avstängningar och uppnå förlustfri produktion tack vare det synkroniserade nödstoppet. Den nya 1S-servoserien hjälper tillverkare att uppnå både rörelse- och säkerhetskontroll på branschens högsta nivå.

Josep Marti, Motion Product Marketing Manager på OMRON Europe, berättar hur det fungerar: ”Om en operatör i en tillverkningslinje utför underhåll eller gör justeringar i närheten av en maskin under produktionen kan maskinen sakta ned till en säker hastighet utan att produktionen stoppas. Den återgår sedan till normal hastighet när operatören lämnar området. Om operatören behöver ingripa i tillverkningsprocessen kan alla axlar stoppas med funktionen för säkra stopp och hållas kvar i det säkra avbrottsläget.”

På förpackningslinjer går dessutom byten snabbare (t.ex. ny film) tack vare läget för säker riktning. I händelse av maskinstopp kan motorn kontinuerligt strömförses, vilket förhindrar att produkter i maskinen behöver tömmas och att operatören behöver ingripa. Detta minskar produktionsförlusten.

”Genom att säkerställa säker drift med 1S-servoserien med funktioner för rörelsesäkerhet bidrar vi till ökad säkerhet och produktivitet inom tillverkning”, sammanfattar Josep Marti.

1S-servoserien går enkelt och snabbt att installera med bara en kabelanslutning. Ström-, kodnings- och bromskabel finns samlat i en enda förmonterad kabel med IP67-kontakt. Alla säkerhetsfunktioner styrs helt via EtherCAT-nätverket, vilket minskar behovet av kablar och underhåll, samtidigt som den maximala säkerhetsnivån (PL-e) uppfylls. 

Om ”innovativ automation”

Som ledande inom industriell automation har OMRON ett brett utbud av styrkomponenter och styrutrustning: från bildbearbetningssensorer och andra indataenheter till olika styrsystem och utdataenheter som exempelvis servomotorer, samt ett utbud av säkerhetsenheter och industrirobotar. Genom att kombinera dessa enheter med programvara har OMRON utvecklat en mängd unika och mycket effektiva automationslösningar för tillverkare över hela världen. Med utgångspunkt i sin avancerade teknik och det omfattande utbudet av enheter har OMRON nu tagit fram det strategiska konceptet ”innovativ automation” som består av tre innovationer eller ”i:n”: integrering (styrutveckling), intelligens (utveckling av intelligens via ICT) och interaktivitet (ny samverkan mellan människor och maskiner). OMRON har som mål att ta innovation till tillverkningsanläggningar genom att förverkliga detta koncept.

Om OMRON Corporation

OMRON Corporation är världsledande inom industriell automation tack vare sin kärnteknik ”Sensing & Control + Think”. OMRONs affärsområden täcker ett brett spektrum från industriell automation och elektronikkomponenter till system för social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljöskyddslösningar. OMRON grundades 1933, har cirka 30 000 anställda i världen och erbjuder produkter och tjänster i cirka 120 länder och områden. Mer information finns på OMRONs webbplats https://industrial.omron.se/.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT