Dream Site 2: Den supermoderna smarta fabriken öppnade 2017 och använder smarta maskiner och IoT, i syfte att uppnå produktionseffektivitet motsvarande massproduktion inom en produktionslinje med superhög mix, låg volym. © Okuma

Nov 20, 2018

Okuma firar mer än hundra år av innovationer inom maskinbearbetning


CNC-maskintillverkaren Okuma, som representeras av Stenbergs i Sverige, firar sitt 120-årsjubileum.

En huvudsaklig idé har funnits i företagets kärna i mer än hundra år: vänta inte på att tekniken ska komma ikapp dina idéer, utan flytta fram gränserna för vad maskiner kan göra för att uppnå önskat resultat. Den här filosofin har varit drivande för innovationen på Okuma, från företagets tidiga dagar med tillverkning av nudelmaskiner, till dagens moderna smarta tillverkningslösningar.

I den japanska staden Nagoya grundade Eichii Okuma 1898 det företag som fortfarande bär hans namn mer än hundra år senare. Till skillnad från deras moderna motparter behövde tidiga Okuma-maskiner inte uppfylla kraven från branscher som flyg, bil och jordbruk. Istället var de första produkter som såldes under namnet Okuma maskiner för nudeltillverkning. Eichii Okuma var inte nöjd med de maskiner som fanns på den tiden. Hellre än att sänka sina standarder skapade han egna maskiner för att uppnå de resultat han såg framför sig. Den här inställningen av att skapa det som inte finns är fortfarande kärnan i företaget idag och har lett till utvecklingen av oräkneliga milstolpar inom maskinell tillverkning genom årens lopp.

"Okuma Machinery Works Ltd"
Under det första året tillverkade och sålde Eichii Okuma 20 maskiner. Efter den tidiga småskaliga framgången riktade han 1904 om företagets arbete mot att tillverka verktygsmaskiner, allt medan han fick mycket uppmärksamhet för sina nudelmaskiner. 1914, i början av första världskriget, fick Okuma sitt första patent med den då revolutionerande "Okumas automatiska växelskärningssvarv". För att hålla sig till företagets nya inriktning ändrades namnet till "Okuma Machinery Works Ltd." 1918. Samma år ökade Okuma sin produktion av OS-centersvarvar, som rönte stora framgångar: Med totalt 2 000 enheter levererade under 25 år blev den här maskinen en av de bäst säljande svarvarna i företagets historia.
Ryktet om kvaliteten på Okumas maskiner hade spritt sig till personer på ledande befattningar sedan länge, vilket ledde till olika myndighetskontrakt. Tack vare företagets fortsatta diversifiering kunde det överleva den ekonomiska depressionen och efterdyningarna av den stora Kanto-jordbävningen 1923 genom att uppfylla beställningar för träbearbetnings- och cigarettillverkningsmaskiner. I ett försök att göra Nagoya till ett industriellt nav för bilindustrin i stil med Detroit, anlitade 1930 stadens borgmästare Okuma för att bygga en 8-cylindrig motor för en av de första personbilarna som byggdes i Japan, "Atsuta-Go".

Portföljutökning
1937 hade Okuma blivit den ledande tillverkaren av verktygsmaskiner i Japan. Istället för att nöja sig med den framgången började företaget tillverka ytterligare maskinlösningar, som de radiella borrmaskinerna DRA-J. Efter andra världskrigets utbrott begränsade den japanska regeringen tillverkningen av precisionsmaskiner till svarvar, kvarnar och fräsningsmaskiner. Trots den tillfälliga motgången hade varumärket Okuma ändå blivit synonymt med både industriella borrmaskiner och svarvar vid 1958. Den här tidiga diversifieringsinstansen visade Okumas anpassningsbarhet och förmåga att ge kunderna maskinlösningar för flera olika användningsområden. Utifrån detta skulle företaget senare fortsätta att utveckla mycket mångsidiga maskincentraler, flerfunktionsmaskiner och – nu senast – superflerfunktionsmaskiner som ger kunderna "allt-i-ett"-maskinkapaciteter genom att kombinera subtraktiv och additiv tillverkning i en enda verktygsmaskin.

En ny era börjar – OSP NC
I grundaren Eichii Okumas anda fortsatte hans företag att utveckla lösningar som flyttade fram gränserna för vad teknik kunde göra vid en given tidpunkt. För att ersätta mekaniska rörelser med digital styrning utvecklades Okumas numeriska styrning (NC) OSP III NC med absolut positionsåterkoppling 1963. Det var då Okuma blev branschens första och hittills enda leverantör av både maskin och styrning.
Från den här punkten och framåt blev många av Okumas nya produkter, som företagets första maskincentraler med dubbla kolumner som presenterades 1966, tillgängliga som både manuella och NC-styrda versioner.

Den tredje industrirevolutionen
När ännu en maskinbearbetningsera inleddes presenterade Okuma sin första datoriserade NC 1972 med en inbyggd dator monterad på LA40-N NC-svarven samt andra svarvar och borrmaskiner. Den här milstolpen banade väg för många av de högteknologiska lösningarna som Okuma tillhandahåller idag och allt möjliggjordes av en djup förståelse för varje ingående komponent.
Inte långt efter det utvecklade Okuma OSP 300 med mikroprocessorer. Den här nya generationen av CNC spelade en viktig roll i utvecklingen av simultana 4-axliga CNC-svarvar. Det var också en viktig faktor i populariseringen av användningen av CNC-verktygsmaskiner världen över. Under 1980-talet fortsatte Okuma att utveckla nya verktygsmaskiner och bidrog i hög grad till ökad tillverkningsproduktivitet. Under 1990-talet började nya verktygsmaskiner som dubbelkolumnsmaskinen MCR-BIII för 5-sidiga tillämpningar tillverkas och erbjöd oöverträffad produktivitet för maskinbearbetning av stora arbetsstycken.

Intelligent teknik
Steget in i det 21:a århundradet innebar ett stort kliv framåt avseende tillverkningsfärdighet, när Okumas intelligenta tekniklösningar såg dagens ljus. De här prestandahöjande tillämpningarna ökar effektivitet och produktivitet genom att skapa perfekta skärförhållanden för alla typer av operationer. År 2001 introducerades Thermo-Friendly Concept, den första intelligenta tekniken, som möjliggjorde för tillverkare att i hög grad öka maskinnoggrannheten genom att kompensera för värmedeformation. Ytterligare användningsområden följde snart, däribland Okumas Collision Avoidance System, som effektivt förhindrar kollisioner och dyrbara skador under maskinbearbetning. På samma sätt hjälper Machining Navi till att minimera skakningar under drift för att upprätthålla och öka ytkvaliteten.

Smart tillverkning
Genom att framgångsrikt slå ihop maskin, CNC och programvara byggde Okuma grunden för sina smarta tillverkningslösningar. Under 2013 visade företaget upp sin helautomatiserade produktionsanläggning Dream Site 1 (DS1) i Japan för produktion av flerfunktionsmaskiner och medelstora och stora svarvar. Den smarta fabriken gör att Okuma kan förkorta ledtiderna med hälften och dubbla produktiviteten. DS1 har ökat Okumas produktionskapacitet med 30 %. Under 2014 blev även Okumas CNC smartare: Den intelligenta OSP-sviten ger inte bara operatörerna tillgång till Okumas intelligenta teknikappar utan spelar också en viktig roll i hantering av big data i smarta fabriker.

Ny missionsförklaring, samma filosofi
Vid den här tidpunkten blev även mycket exakta 5-axliga maskincentraler för krävande industrier, som flygplanstilverkning, en stapelvara i Okumas portfölj. Nya lösningar för material som är svåra att skära, som titan och Inconel, följde snart. För att tillhandahålla en ännu mångsidigare tillämpning gjorde Okuma växelskärning tillgängligt på sina flerfunktionsmaskiner, en process som vanligtvis kräver särskilda maskiner.
Trots alla dessa tekniska framsteg höll Okuma fast vid grundarens filosofi om att göra det som verkar ouppnåeligt uppnåeligt. För att hedra det här synsättet bestämde sig företaget för det nya varumärkesbudskapet "Öppna möjligheter" 2015. För att leva upp till den här missionsförklaringen fortsatte Okuma att utveckla nya smarta tillverkningstekniker för att öka produktiviteten hos tillverkare över hela världen. Under 2016 visade Okuma upp sina superflerfunktionsmaskiner: LASER EX-serien har funktioner för att fräsa, vända, mala, lasermetalldeposition (LMD), laserhärdning och mer, och möjliggör därmed maskinbearbetning av arbetsstycken från början till slut.
Under tiden införlivade Okuma sina lärdomar från den första smarta fabriken och investerade åtta miljoner euro i ytterligare en fabrik. Dream Site 2 (DS2) öppnade 2017 och uppnådde ännu högre automatiseringsnivåer än DS1. För detta har Okuma integrerat 61 verktygsmaskiner från sin omfattande portfölj till en Industrial Internet of Things-förbättrad produktionsmiljö (IIoT). Ett nytt produktionsplaneringssystem, avancerade visualiseringsmetoder, databearbetning i realtid och automatisering via avancerad robotteknik möjliggör en superhög mix, lågvolymsproduktion med produktivitet i linje med den för massproduktion.

Arvet lever vidare
Eichii Okuma dog 1950, men arvet efter honom lever vidare i varje ny idé och teknik som skapas för att uppnå högre tillverkningskvalitet och produktivitet. 120 år efter grundandet fortsätter företaget, nu en global aktör med dotterbolag och partnerkontor i 40 länder, att skapa det ouppnåeliga. 2017 implementerade Okuma kunskaper erhållna från konstruktionen av DS1 och DS2 för att ge operatörerna lika avancerade tillverkningsmöjligheter för Industry 4.0-eran: Okumas smarta fabrikslösning Connect Plan är utvecklad för att förbättra hela planerings- och tillverkningsprocessen. Programmet möjliggör avancerad fabriksvisualisering, databearbetning och analys samt prognostiserat underhåll, allt för ett maximalt utnyttjande. Med den här lösningen gör Okuma samma kraftfulla verktyg som används i företagets egna smarta fabriker tillgängliga för kunder, och öppnar därmed återigen möjligheterna för en ny era av maskinbearbetning.
 • Aug 20, 2019

  Han ska lösa ingenjörsbristen

  Arbetsliv Det nya affärsområdet blir en viktig kugge för att lösa bristen på mer specialiserade ingenjörer hos Clockworks kunder.
  11
 • Aug 20, 2019

  Okuma till stora scenen på EMO

  Branschnytt Bland lösningarna för form- och verkygsindustrin är en av höjdpunkterna en nyutvecklad portalmaskin för 5-sidig precisionsbearbetning av stora arbetsstycken.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT