May 22, 2019

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


Når 91 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal. Det framgår av färsk statistik från SCB.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2018 och redovisade en utnyttjandegrad på 91,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet i fjärde kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2018 reviderats med 0,1 procentenheter till 90,5 procent. Förändringen i kapacitetsutnyttjande i fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år är oförändrad.

Industrins kapacitetsutnyttjande, i säsongrensade tal:

Data t.o.m första kvartalet 2019. Källa: SCB

SCB • Jun 17, 2019

  Affärsläget för industrin försvagas

  Nyheter Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.
  273
 • Jun 17, 2019

  100 ton stål på två dagar i akutprojekt

  Branschnytt -När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt att kalla mig Saltängare, säger Stefan Låås, projektledare.
  242
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hexagon HxGN LIVE Las Vegas Reportage

  Spektakulärt på Hexagons event i Las Vegas

  Endast en dag återstår av ett välmatat och intensivt HxGN Live i Las Vegas. Huvudbudskapet lyder "Your data can save the world". Svensk Verkstad lämnar rapport.
  129