May 22, 2019

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


Når 91 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal. Det framgår av färsk statistik från SCB.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2018 och redovisade en utnyttjandegrad på 91,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet i fjärde kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2018 reviderats med 0,1 procentenheter till 90,5 procent. Förändringen i kapacitetsutnyttjande i fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år är oförändrad.

Industrins kapacitetsutnyttjande, i säsongrensade tal:

Data t.o.m första kvartalet 2019. Källa: SCB

SCBLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    85

SENASTE NYTT