Ove Leichsenring. Foto: SWIRA.

Aug 24, 2018

"Ökad spridning och rätt användning av industrirobotar nödvändigt i svensk tillverkningsindustri"


Ove Leichsenring har valts till ordförande i SWIRA - branschföreningen för alla intressenter inom svensk robotteknik.

Ove Leichsenring, affärsutvecklare inom industrirobotik hos Robotdalen, har valts till ordförande i SWIRA (Swedish Industrial Robot Association).

– Det är både hedrande och inspirerande att få förtroendet att nu leda föreningens arbete, säger Ove Leichsenring.

– SWIRA är en branschförening för alla intressenter inom svensk robotteknik. Föreningen verkar för ökad robotautomation inom den svenska industrin. Ökad spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska tillverkningsindustrin, och det gör vi bland annat genom att anordna en mycket uppskattad robotautomationskonferens vartannat år, menar Ove.

– Vi har även startat ett spännande samarbete med Tillväxtverket inom ramen för regeringens automationssatsning Robotlyftet, som ska öka automationsnivån i Sveriges mindre och medelstora industriföretag, fortsätter Ove.

Just nu genomförs ett pilotprojekt inom Robotlyftet som har benämningen PILAR (Pilotprojekt Automationsutmaningen i Regeringssatsning Robotlyftet) och körs inledningsvis på fyra orter; Luleå, Karlstad, Landskrona och Borås. 

- På varje ort arrangeras ett robotautomationsseminarium under en heldag. Seminariet fokuserar på nya, flexibla automationslösningar för tillverkningsindustrin, där automationsspecialister och komponentleverantörer visar hur modern automationsteknik kan implementeras och göra nytta för mindre och medelstora tillverkande företag, avslutar Ove.

Huvudansvarig för PILAR-projektet är IUC (Industriella Utvecklingscentra). Övriga medverkande är Automation Region, Swerea/IVFoch Robotdalen.

Satsningen med Robotlyftet bygger bland annat vidare på lärdomar från Robotdalens arbete med Automationsutmaningen som genomfördes för några år sedan.

Under våren 2018 genomförde Robotdalen en utbildning av IUC-personal som ska bli de första mentorerna på de fyra geografiska noderna i PILAR-projektet.
 • Aug 10, 2020

  Hexagon genomför förvärv

  Nyheter Förstärker sin portfölj med heltäckande 3D-lösningar för säkerhet.
  68
 • Aug 10, 2020

  AH Automation får ny ägare

  Branschnytt "Rätt positionerade automationsbolag kommer ha synnerligen goda framtidsutsikter," kommenterar tillträdande ordförande.
  345
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT