Foto: Gränges.

Jan 28, 2021

Ökad försäljning för Gränges


Ser återhämtning i fjärde kvartalet.

Aluminiumföretaget Gränges har på torsdagmorgonen publicerat bokslutskommunikén för januari–december 2020.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningsvolymen med 32,6 procent till 103,3 kton (77,9). Nettoomsättningen ökade till 3 149 MSEK (2 682). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 13,9 procent och nettoomsättningen uppgick till 2 761 MSEK.

Det justerade rörelseresultatet ökade till 193 MSEK (144) och exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 177 MSEK.

För helåret 2020 ökade försäljningsvolymen med 0,9 procent till 350,6 kton (347,3). Nettoomsättningen minskade till 11 008 MSEK (11 978). Exklusive förvärv minskade försäljningsvolymen med 3,2 procent och nettoomsättningen uppgick till 10 620 MSEK. Det justerade rörelseresultatet var 648 MSEK (866) och exklusive förvärv uppgick justerat rörelseresultat till 632 MSEK.

Helårets resultat uppgick till 363 MSEK (600) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK (–30).

"Marknadsförutsättningarna under det fjärde kvartalet var särskilt starka inom HVAC, där den ovanligt långa och varma säsongen i kombination med en ökad marknadsandel bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Inom fordonsindustrin fortsatte vi att se en återhämtning under det fjärde kvartalet och noterade en tillväxt i försäljningsvolymen med 4 procent jämfört med föregående år och 16 procent jämfört med det tredje kvartalet, exklusive den förvärvade volymen från Aluminium Konin. Tecknen på återhämtning var starkast i Amerika, där försäljningen till fordonsindustrin ökade med 8 procent jämfört med föregående år, följt av Europa och Asien där tillväxten uppgick till 5 respektive 2 procent. I Amerika och Europa påverkades försäljningen positivt av lagerpåfyllningar i kundledet," kommenterar vd Johan Menckel i rapporten.

I fjärde kvartalet slutförde Gränges förvärvet av polska Aluminium Konin, som nu bytt namn till Gränges Konin. Förvärvet stärker produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Gränges Konin tillför även nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon.

"Under 2020 har vi vidareutvecklat vår strategi och identifierat fyra huvudsakliga tillväxtområden. Gränges kompetens, kapabiliteter och globala närvaro utgör en god plattform för att tillvarata tillväxtmöjligheter, organiskt såväl som genom förvärv, inom Thermal management, Electrified transportation, New rolled products niches samt New materials technology," skriver Johan Menckel.

Framtidsutsikter

Även om covid-19-pandemin fortsätter att påverka flera av Gränges slutkundsmarknader förväntas återhämtningen för närvarande fortsätta under 2021. För det första kvartalet 2021 antar analysföretaget IHS för närvarande att den globala produktionen av lätta fordon kommer att öka med 17 procent jämfört med föregående år. För det första kvartalet 2021 förutspår Gränges för närvarande en organisk tillväxt i försäljningsvolym, exklusive Gränges Konin, med låga tvåsiffriga tal jämfört med föregående år. Detta inkluderar en låg tvåsiffrig tillväxt inom fordonsindustrin och en medelhög ensiffrig tillväxt för HVAC och övrigt. Gränges Konin arbetar nära full kapacitet och förväntas under nuvarande marknadsförhållanden bidra med en försäljningsvolym om cirka 24 kton i det första kvartalet. Valutakursutvecklingen förväntas påverka lönsamheten negativt under det första kvartalet.

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. 

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT