Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Feb 26, 2019

Oförändrat löneläge för ingenjörer


Trots stor efterfrågan på ingenjörer och fortsatt stark konjunktur blev löneökningarna 2018 ungefär som året innan.

Det visar Sveriges Ingenjörers senaste lönestatistik. Medellönerna för ingenjörer låg förra året på mellan 40 000 och drygt 55 000 kronor.  

Statisik från Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Medellönen för en ingenjör låg förra året på 52 200 kronor. Samtidigt skiljer sig lönerna åt mellan olika ingenjörsgrupper och sektorer. Högst ligger civilingenjörer i privat sektor, med 55 500 kronor. Lägst medellön har högskoleingenjörer anställda av kommuner och landsting, med 40 000 kronor. I siffrorna ingår ingenjörslöner på både medarbetar- och chefsnivå. 

– Lönestatistiken speglar variationen som finns bland ingenjörer, men visar också att den sammantagna löneutvecklingen inte motsvarar den stora efterfrågan på ingenjörer som finns i samtliga sektorer, säger Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Lönerna för ingenjörer i privat sektor ökade med 2,6 procent under 2018, vilket är samma ökning som året innan.

– 2,6 procent är inte ett dåligt utfall, men det borde vara betydligt högre. Företagen har all anledning att bättre uppskatta sina ingenjörer som ligger bakom det värde och de innovationer som företagen ska leva på nu och under lång tid framöver, säger Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Civilingenjörer i kommunal sektor var de som sett till nivåhöjningstalen fick den största ökningen. Nivåhöjningstalet är löneökningen i procent för hela gruppen. I kommunal sektor fick gruppen en ökning med 2,8 procent jämfört med 2,4 procent under 2017.

Inom statlig sektor hade civilingenjörerna en sämre utveckling under 2018 än året innan. Där låg ökningen på 1,7 procent 2018 att jämföra med 2,2 procent 2017.

Camilla Frankelius rekommenderar anställda som inte är nöjda med lönen att ta tillfället i akt under sitt lönesamtal.

− Man bör prata med sin chef och verkligen framföra att man är missnöjd med sin lön. Det är viktigt att lyfta fram vad man bidragit med, att det ska värdesättas och avspeglas i högre lön. I många fall behöver cheferna de argumenten gentemot ledningen.

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. 

På Sveriges Ingenjörers hemsida finns färsk statistik över ingenjörslönerna och mer information om löneenkäten.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT