OEM Höganloft

OEM Automatics logistikcenter på Höganloft i Tranås. Foto: OEM Automatics.

Dec 17, 2019

OEM Automatic expanderar i Tranås


Miljö och säkerhet har stått i fokus när pallplatserna fördubblas.

I februari 2019 började tillbyggnationen av OEM Automatics lager på Höganloft i Tranås. I mitten på september 2019 började lagerhyllorna fyllas, och i mitten på december ska både lager och kontor vara helt klara. Miljöarbetet har varit en central del i den nya tillbyggnaden. Med bergvärme, naturkyla, solceller och fler medvetna val märks det tydligt.

-Året var 2008 och vi hade vuxit så pass att vi fick ha tält utanför vårt dåvarande lager för att få plats. Då togs beslutet att bygga ett nytt lager. Bygget påbörjades 2009 och vi flyttade in i det nya lagret 14 februari 2010. Redan från start fanns planer på en etapp två. Tillbyggnaden utav etapp två startade sommaren 2018 och kommer vara helt klart i mitten på december 2019. Projektet med tillbyggnaden har gått över förväntan och man har tagit med sig många lärdomar från första bygget.
-Vi har följt tidsplanen och fått som vi har velat. Erfarenheten från tidigare projekt har gett oss en trygghet i att vi kan detta, säger Peder Ekeflo som är Logistikchef och företagets representant i byggprojektet.

SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Tillbyggnationen skapar möjligheter för framtiden och att växa och utvecklas tillsammans med kunderna. Antal pallplatser har dubblats, vilket ger möjligheter att ta in fler produkter, bredare sortiment och att arbeta ännu mer strukturerat. Nu kan man se till att produkterna ligger i rätt höjd, och därmed minska onödigt spring och på så sätt bli mer effektiva.

MILJÖN OCH SÄKERHET ÄR VIKTIG

Arbetet med miljön har varit en viktig del av tillbyggnaden. Knappt 800 solpaneler har installerats på taket och kommer att sänka tillförd energi med upp emot 30 %. Övrig energi som behövs är från fossilfri produktion. I den nya lagerdelen finns enbart LED-lampor, som ger bättre ljus och drar minde, vilket sparar massor med energi. Eftersom lagret är placerat på Höganloft, en bit utanför Tranås centrum, minskas transporterna från Tranås stad.

-Det har varit ett viktigt mål för oss. I vårt miljöarbete har vi också investerat i en elbil för interna transporter och för kunder i närheten, säger Johan Lind, lagerchef.

Arbetsmiljö och säkerhet är självklart centrala delar för oss. Ett exempel är att lasthusen är vädertäta, vilket innebär att det sluter tätt kring bilen för att inte släppa ut värmen. På så sätt håller vi jämna temperaturer vilket är bra för både arbetsmiljön och energiförbrukningen. Alla pallstallage är säkrade med både genomkörningsskydd och rasskydd.

-Där har vi verkligen gått hela vägen med säkerheten, berättar Peder Ekeflo.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT