Nov 21, 2017

Nytt Wiki för svensk industri


Med målsättning att höja svensk industris konkurrenskraft lanserar Manufacturing Guide en ny webbaserad kunskapsdatabas. Här finns hittills över 550 beskrivna tillverkningsmetoder.

Manufacturing Guide är ett nytt Wiki för svensk industri, med målet att utbilda och stödja de som arbetar med produktutveckling och tillverkning.

-Manufacturing Guide skall vara ett verktyg för bland annat inköpare, konstruktörer, produktionsansvariga, industriella designers och studenter, säger grundaren Hans Bergmark till Svensk Verkstad. Genom att hjälpa dessa upptäcka, lära sig om och göra produktionstekniska val finns stor potential att skapa bättre produkter och stärka svensk industris konkurrenskraft.

-Idén till Manufacturing Guide väcktes då jag såg ett glapp mellan industrins möjligheter och vad som nyttjas i verkligheten, säger Hans Bergmark, som själv är civilingenjör med mångårig bakgrund inom industrin.

Tack vare sajtens fokus på teknik- och kompetensspridning har utvecklingen delfinansierats via Vinnova. Genom samarbete med industri, branschorganisationer och akademi finns nu drygt 550 tillverkningsmetoder beskrivna vilka nu löpande kompletteras med bilder, filmer, teknisk data mm. 

-Vårt unika upplägg har fått mycket bra gensvar från industrin då vi kommer adressera många av de utmaningar som våra användare ställs inför. Vi står inför en mycket spännande utveckling som kommer komma många till nytta, avslutar Hans Bergmark.
 

Manufacturing Guide utvecklar det unika stödet för produktutveckling & tillverkning. Sajten kopplar ihop beställare och leverantörer genom produktionsteknisk fakta. Grundarna av tjänsten är Hans och Jessica Bergmark, Civilingenjörer inom Maskinteknik respektive Innovativ produktutveckling.

Genom erfarenhet som egna företagare inom tillverkande industri, samarbete med materialleverantörer samt arbete med vidareutbildning för ingenjörer såg grundarna ett tydligt behov av en sajt som tillhandahöll övergripande produktionsteknisk fakta.

www.manufacturingguide.com
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT