stirling

Vd Gunnar Larsson och tekniker Filip Franzén i Swedish Stirlings nya Stirlinglaboratorium. Foto: Swedish Stirling.

Mar 25, 2020

Nytt toppmodernt Stirlinglaboratorium i Göteborg


Men invigningen får vänta.

Swedish Stirling AB har bygg ett nytt laboratorium och testcenter för stirlingmotorer i Göteborg. Anläggningen, som nu är klar för driftsättning, kommer att kraftigt förstärka bolagets forsknings- och utvecklingskapacitat. 

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har under vintern byggt ett helt nytt laboratorium och testcenter för stirlingmotorer. Anläggningen, som ligger i direkt anslutning till bolagets huvudkontor i Göteborg, är ett viktigt led i att förstärka bolagets kapacitet gällande forskning och produktutveckling. Tack vare anläggningen räknar Swedish Stirling bland annat med att snabbare kunna uppgradera och vidareutveckla PWR BLOK för att användas för fler typer av industriella restgaser. PWR BLOK, som är bolagets unika och egenutvecklade lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser, har på kort tid nått stora framgångar inom metallindustrin i Sydafrika.

-Detta innebär en kraftfull förstärkning av vårt utvecklingsarbete. Att våra utvecklare och tekniker får tillgång till ett eget toppmodernt laboratorium som är anpassat för att köra och testa stirlingmotorer skarpt med brännbara gaser kommer möjliggöra att vi snabbare kan ta fram nya versioner av PWR BLOK, säger Gunnar Larsson vd Swedish Stirling.

Verksamheten i laboratoriet inleds nu, men Swedish Stirling har dock beslutat att den planerade invigningen och demonstrationen som var tänkt att hållas i direkt anslutning till bolagets bolagstämma den 24 april skjuts på framtiden på grund av Corvid-19.

Bolaget har internt vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället. För tillfället bedrivs den ordinarie verksamheten i både Sverige och Sydafrika med minimala störningar. Ledningen och styrelsen följer dock löpande händelseutvecklingen och bolaget bedömer att man har god beredskap att vidta olika åtgärder om krisen blir långvarig. Bolaget är också finansiellt mycket starkt, med god likviditet, tack vare emissionerna på 147 MSEK i början av mars månad.

-Det är självfallet tråkigt att vi inte kan visa upp verksamheten just nu för våra aktieägare, men jag är övertygad om att alla har full förståelse för beslutet. Vi har alla nära och kära som kan drabbas mycket hårt vid smitta och vi bör självfallet göra vårt yttersta för att begränsa risken för smittspridning, säger Gunnar Larsson vd Swedish Stirling.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT