Foto: Pixabay.

Aug 30, 2018

Nytt projekt ska förbättra arbetsmiljön för svetsare


Vill minimera risken för farliga ämnen i svetsrök vid svetsning av rostfria stål.


En tidigare genomförbarhetsstudie avslöjade alarmerande resultat avseende frigörande av cancerogent sexvärt krom Cr(VI) i simulerade lungmiljö för svetsrök bildad vid MAG svetsning med flussfylld rörtråd. Frigjorda nivåer låg betydligt högre än för andra tillsatsmaterial.

Den bärande idén i projektet MIREL-FCW, ”Minimerad risk för frisättning av farliga ämnen från svetsrök vid rörtrådssvetsning av rostfria stål”, som genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, är att minimera farliga särdrag hos partiklar från svetsrök och frigjorda metaller av stor betydelse för hälsan under svetsning av rostfria stål.

Målet med projektet är att identifiera och förstå risker med olika typer av tillsatsmaterial, för att kunna ge relevant information och rekommendationer till svetsare och ta fram nya flussfullda trådar/skyddsgaser, vilka ska ge minskad frigörelse av metaller, speciellt Cr(VI), och därigenom förbättrar arbetsmiljön.

– Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för svetsare, speciellt för de som arbetar med rostfria material. Arbetsmiljö är ett viktigt område och det är stimulerande att få arbeta tillsammans med hela kedjan från materialutvecklare till forskare inom svetsprocesser, analys av svetsrökspartiklar till miljömedicin, säger Kjell-Arne Pettersson, specialist inom fogningsteknologi på Swerea KIMAB och koordinator för projekt MIREL-FCW.

MIREL-FCW har en total budget på 4,7 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 80 miljoner kronor i projekt i utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt”. Det är åtta projekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Projekten är uppföljande fullskaleprojekt till de genom­för­barhetsstudier som beviljades ekonomiskt stöd i den tidigare utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier".

Syftet med utlysningen har varit att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande idéer", bereda plats för mer utmanande hypoteser och ansatser och samtidigt erbjuda en möjlig­het för innovationsområdets företag att i en sammanhållen process efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal idéer under utveckling.

Fullskaleprojekten som har beviljats i denna utlysning kommer att vidareförädla bärande idéer som har utvärderats i genomförbarhetsstudier och där visat potential att kunna resultera i signifikant förbättrade varor, tjänster, processer, organisationer, affärsmodeller eller externa relationer.

Läs mer om MIREL-FCW på Metalliskamaterial.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT