Blue Future Linda Take

LInda Take. Foto: Blue Future.

Sep 4, 2019

Blue Future i Kristinehamn greppar branschproblem


Verkstadsföretaget har skapat ett koncept som ska säkra företagets framtida arbetskraft.

-Vi har under en tid tvingats konstatera att det råder brist på arbetskraft inom verkstadsindustrin, bland annat behöver branschen fler kompetenta svetsare. Vi tror oss nu ha skapat ett koncept – unikt för Sverige – som ska hantera den utmaningen, samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen i regionen, säger Blue Futures vd Linda Take.

Blue Future, som ingår i Motala Verkstad Group har nu tillsammans med Kristinehamns kommun tagit initiativet till ett lärlingskoncept - en arbetsplatsförlagd ettårig utbildning för svetsare. På företagets tre verkstadsanläggningar i Kristinehamn kommer man att ta emot sammanlagt ett tiotal elever som under ett drygt läsår kommer att genomgå en gedigen svetsutbildning anpassad för industrimiljö. Även andra företag är inbjudna att delta i konceptet, så antalet lärlingsplatser kan komma att bli fler.

Och det finns även planer på att bredda konceptet till fler yrkesgrupper.

-Vi tittar bland annat på möjligheterna att skapa lärlingsplatser för exempelvis CNC-operatörer, maskinoperatörer, programmerare och produktionsberedare, säger Linda Take.

-För ändamålet har vi lämpliga lokaler, dels i form av teorisal men framför allt en verkstadsmiljö med skickliga arbetskamrater, mångårig erfarenhet, utrustning, skarpa uppdrag och nu även en anställd lärare som kommer att agera mentor och handledare i såväl teori som i praktik under hela utbildningsperioden.

Ansökningstiden öppnar vecka 36 i september och i mitten av oktober börjar utbildningen.

Om man har frågor kan man vända sig till Linda på telefon 070–580 46 67 eller linda.take@mvg.se

I februari 2019 gick Blue Future Sweden AB samman med Motala Verkstad Group AB. Sammanslagningen befäste den marina profil som sedan länge gjort Kristinehamn internationellt välkänd.

Motala Verkstad Group består av Motala Verkstad (Motala), Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) och Sjölanders (Västerås) och är en produktionspartner till professionella industriella aktörer. Företaget agerar komplett sourcing- och supply-managementpartner och underleverantör med excellens i tillverkning av system, delsystem och komponenter, beroende på vilka behov kunden har.

Kunderna finns inom tung och medeltung industri som Medicinteknik, Energi, Marint, Pressar, Olja & Gas, Broar & Infrastruktur, Försvarsindustrier och andra områden med höga krav.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    6