Oct 10, 2018

Nyköpingsföretaget tappar försäljning


Det är flygplansjätten Boeing som beslutat ta bort företagets produkt som standardutrustning.

CTT SYSTEMS AB har meddelat att Boeing tar bort avfuktningssystemet Zonal Drying™ på Boeing 787. Det är en följd av Boeings beslut att upphöra med att ha Moisture Control System som standard på Boeing 787. Beslutet får finansiellt genomslag på CTT mot slutet av 2019.

När beslutet träder i kraft sjunker inte enbart, allt annat lika, CTTs leveransvärde till nyproducerade 787-flygplan, utan även tillhörande IP-leveranser och eftermarknadsintäkter. Under 2017 och första halvan av 2018, utgjorde dessa poster sammantaget 15 - 20 procent av CTTs totala nettoomsättning.

Beslutet att ta bort MCS är konsekvent med andra Boeing-flygplan som har recirkulationsfläktar i crown area.

CTT kvarstår som leverantör till Boeing 787 av luftfuktare till cockpit och besättningarnas vilomoduler.

-Det här är givetvis oönskat för CTT, men avfuktningssystemets primära marknad är narrowbody-flygplan, kommenterar Torbjörn Johansson. Vi konstaterar samtidigt tacksamt att våra luftfuktare till cockpit och crew rest på Boeing 787 ofta väljs och är mycket uppskattade av piloter och besättning.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT