Oct 8, 2018

Nyheterna i Mastercam 2019


AME AB har börjat skicka ut Mastercam 2019.

Alla avtalskunder har blivit inbjudna till visning av nyheter på 5 olika platser i Sverige. Ett urval av dessa nyheter presenteras här. För komplett lista gå in på www.ameab.se

Utökad simulering
Verktygsbanans olika sektioner kan ändras i färg och linjetjocklek. In/utgång, snabbmatning och mikrolyft är exempel på rörelser som nu kan definieras separat.
  
Kontrollera hållare
Funktionen, kontrollera hållare, har förbättrats och är nu helt integrerad i Mastercam-gränssnittet.
Denna funktion kontrollerar nödvändig verktygslängd och kan justeras automatiskt.
Eventuella kollisioner kan markeras (här i rött).

Nya cirkelsegmentverktyg
Efter framgången med Mastercam ”Accelerated Finishing”-teknologi, så har definitionen av dessa verktyg optimerats ytterligare. Verktygstyperna kategoriseras som sidoprofil, bottenprofil och koniskprofil. Befintliga bibliotek från Emuge, Hoffmann m.fl. är tillgängliga för alla användare.

Ny 2D verktygsväg: Solidfasning
Att programmera gradning/fasning av en komplex prismatisk detalj är nu enkelt, endast några få klick behövs.
Genom att välja solidens kanter skapas verktygsbanan för fasning automatiskt. Kollisionskontroll utförs mot soliden och fixturer. In- utgångar samt frigångar beräknas av systemet.

Ny 3D – verktygsväg: Equal scallop
Den nya spiralstrukturen av 3D konturer eliminerar behovet av sidosteg mellan rörelsebanor (markerad i orange).
Maskinen utför en mjuk rörelse som resulterar i högre optisk ytkvalitet.
 
Ny 3D-funktion: 3D-konturutjämning
Den nya parametern “utjämning“ filtrerar bort plötsliga riktningsförändringar. Antalet punkter minskar och maskinen kan lättare behålla matningshastigheten. 

Multithreading (flerkärning CPU support)
De klassiska 5-axliga strategierna som kurva, valsning, flowline och multiyta stöder nu multithreading.
Tester har visat tidsbesparingar på upp till 90% (24 sekunder istället för 240 sek). CPU-belastningen ökade med 20%.
En stor fördel med multithreading är att under beräkningar kan du fortsätta arbeta med andra delar på detaljen.

Ny verktygsväg: Gradning
I Mastercam multiaxel finns nu ett nytt kommando för att grada kanterna i 3D- och 5-axlig tillverkning.
Den här nya strategin stöder fullradiefräsar och kulfräsar med reducerat skaft. Att grada på komplexa detaljer med underskär är nu enkelt.

Stöd för 3D-verktyg
Mastercam 2019 stöder 3D verktyg i svarvning via 3D-STEP-data. Den nya verktygen skapas enkelt med hjälp av ett designverktyg som leder dig igenom processen.

Flera instick
Flera instick-alternativet är nu tillgängligt i spårstickningskommandot. Det minimerar verktygets avböjning under sticket och ger full kontroll över bearbetningsprocessen. Detta alternativ är lämpligt för djupa och breda spår.
Bearbetningen kan utföras med 30% till 50% högre matningshastighet.
 
PrimeTurning™
Nya bearbetningsstrategier för den största innovationen inom svarvning!
PrimeTurning™ som var ett tillägg till Mastercam 2018, har integrerats fullt ut i Mastercam 2019.
I motsats till konventionell svarvning möjliggör PrimeTurning bearbetning i alla riktningar.
Detta leder till en betydande ökning av effektivitet och produktivitet.

Power Surfaces
Med den nya power surface funktionen kan ytor enkelt skapas från kurvor och intilliggande ytor.

Sedan starten 1986 har AME AB varit distributör och återförsäljare av Mastercam i Sverige och Norge. Företaget är till hundra procent fokuserade på CAM vilket gör dem till en värdefull partner när det gäller försäljning, support eller utbildning inom området. Mer information på www.ameab.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT