Aug 31, 2016

Nyemission om 3 miljarder kronor i NIBE


Med attraktiva förvärv i sikte har styrelsen i NIBE Industrier i Markaryd beslutat om företrädesemission. Storägarna är med på tåget.

Styrelsen i NIBE Industrier AB (publ har beslutat om en nyemission om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.

NIBE har ända sedan i början på 1990-talet tillämpat en konsekvent och framgångsrik tillväxtstrategi baserad på såväl organisk som förvärvad tillväxt. Målsättningen är att tillväxten genomsnittligt ska uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad. Bolaget har en uttalad målsättning att nå en omsättning på 20 miljarder kronor senast år 2020.

Under 2016 har NIBE hittills offentliggjort tre väsentliga förvärv; samtliga aktier i Heatron i USA, resterande 40 procent av aktierna i Stovax i Storbritannien, samt, nu senast, samtliga aktier i CCG i USA. NIBE har vidare under 2016 genomfört ett antal mindre men strategiskt viktiga förvärv, som exempelvis Air-Site i Sverige och ATE Electronics i Italien.

Samtliga förvärv under 2016 har finansierats med kontanta medel och befintliga kreditfaciliteter. För att bibehålla en god förvärvskapacitet framgent och för att även fortsättningsvis kunna realisera sin tillväxtstrategi annonserade NIBE, i samband med offentliggörandet av förvärvet av CCG den 12 maj 2016, sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor efter att förvärvet av CCG slutförts. NIBE ser ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter och företrädesemissionen skapar den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata dessa förvärvsmöjligheter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 27 september 2016.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma samt villkorad av bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. 

Melker Schörling, bolagets enskilt största ägare, och Gerteric Lindquist, bolagets VD och koncernchef, som tillsammans innehar 15,5 procent av kapitalet och 28,4 procent av rösterna i NIBE, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av aktier av såväl serie A som serie B i företrädesemissionen.

Därutöver har samtliga övriga innehavare av aktier av serie A, som tillsammans innehar 18,6 procent av kapitalet och 39,5 procent av rösterna i NIBE, uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av aktier av serie A, vilket motsvarar 7,0 procent av företrädesemissionen, samt även uttalat sin avsikt att teckna aktier av serie B motsvarande ytterligare åtminstone 0,6 procent av företrädesemissionen.

Totalt omfattas således företrädesemissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 23,1 procent av företrädesemissionen. Ovanstående aktieägare, som tillsammans innehar 67,9 procent av rösterna i NIBE, har även åtagit sig respektive uttalat sin avsikt att rösta för företrädesemissionen på extra bolagsstämma den 3 oktober 2016.

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter. Omsättningen uppgick under 2015 till 13 miljarder kronor.  

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.
 • Dec 16, 2019

  Saab går vidare i ubåtsupphandling

  Affärer Den nederländska upphandlingen går nu in i nästa fas.
  0
 • Dec 13, 2019

  ABBs nya storsatsning i Västerås

  Nyheter Nya Robotics Experience Center med över 25 robotar ska inspirera svenska industriföretag och hjälpa dem att utveckla nya teknologier inom robotautomation. Se bilderna från fredagens invigning.
  567
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hydraulhållare Reportage

  Hållande verktyg blir smartare

  – Med de uppkopplade hållarna kommer vi att veta hur skärprocessen ser ut och kan kompensera hastigheter och allting för att få det optimalt, säger Roger Cronholm på Schunk.
  76