Foto: Gränges.

Apr 22, 2021

Nya rekordnivåer från Gränges


Nytt rekord för försäljningsvolym och resultat under första kvartalet.

På torsdagen lämnade Gränges sin delårsrapport för första kvartalet. Försäljningsvolymen ökade med 41,0 procent till 126,7 kton (89,9) under första kvartalet och nettoomsättningen till 4 043 MSEK (3 063). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 14,3 procent till 102.8 kton och nettoomsättningen uppgick till 3 365 MSEK.

Det justerade rörelseresultatet ökade till 342 MSEK (210). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 293 MSEK. Periodens resultat ökade till 239 MSEK (133) och inkluderar jämförelsestörande poster om –16 MSEK (–6).

"Vi upplevde en stark marknad under det första kvartalet 2021. Försäljningsvolymen i det första kvartalet uppgick till 126,7 kton, vilket är den högsta försäljningsvolymen hittills under ett enskilt kvartal och motsvarar en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år," kommenterar Gränges vd Johan Menckel i rapporten.

"Det justerade rörelseresultatet ökade med 63 procent till en ny rekordhög nivå om 342 MSEK, främst drivet av den högre försäljningsvolymen med stöd av en fortsatt god kostnadsutveckling."

Marknadsutvecklingen under det första kvartalet var särskilt stark inom fordonsindustrin, där en ökad produktion av lätta fordon i kombination med fortsatta lagerpåfyllningar i kundledet bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Inklusive den förvärvade tillväxten från Gränges Konin ökade försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin med 43 procent i kvartalet.

Den brist på halvledare som för närvarande finns inom fordonsindustrin hade ingen väsentlig påverkan på försäljningen i det första kvartalet, enligt Menckel.

I slutet av mars slutförde Gränges den sista uppgraderingen av valsverken i Newport, Arkansas, och det första aluminiumbandet valsades framgångsrikt den 20 april. Driftsättningen av valsverket kommer att genomföras under det andra kvartalet och kommersiella volymer förväntas börja öka från och med det tredje kvartalet.

För det andra kvartalet 2021 förväntar Gränges en försäljningsvolym i linje med det första kvartalet.

"Den rådande osäkerheten kring halvledarbristen inom fordonsindustrin utgör emellertid en nedsidesrisk gentemot utsikterna för det andra kvartalet. Valutakursförändringar förväntas ha en negativ påverkan på lönsamheten för det andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet," skriver Johan Menckel.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    60
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT