Foto: Sandvik Coromant.

Oct 13, 2020

TEMA SKÄRANDE: Hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning


Sandvik Coromants hårdmetallsorter erbjuder en kraftigt förbättrad verktygslivslängd och mer tillförlitliga prestanda.


Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som är konstruerade för utvändig och invändig bearbetning av låglegerade och olegerade stål. De nya skären, som heter GC4415 och GC4425, ger förbättrad seghet, varmhållfasthet och förutsägbar förslitning.

GC4415 och GC4425 är perfekta för tillverkare som arbetar med riggning för mass- och batchproduktion vid bearbetning av låglegerade (P 2.1 till 2.6) respektive olegerade (P 1.1 till 1.5) stål.

Sorten GC4425 har visat sig prestera bättre än konkurrenternas skär vid de flesta applikationer med stålsvarvning. Den har förbättrad slitstyrka, varmhållfasthet och seghet, vilket utökar tillämpningsområdet betydligt. Både den och GC4415 kan användas vid alltifrån finbearbetning till grovbearbetning, i applikationer med kontinuerliga och lätt intermittenta passeringar.

Samtidigt är GC4415 utformad för att komplettera GC4425 när ännu bättre prestanda och varmhållfasthet krävs. Dessutom har den nya efterbehandlingen av materialet visat sig förbättra prestanda vid operationer med intermittent skärförlopp, så att plötsliga skärbrott undviks och båda skärsorterna kan leverera utmärkt resultat över ett brett tillämpningsområde.

”Rent allmänt vill varje tillverkare uppnå följande mål: ökad spånavverkningshastighet fler komponenter per skäregg, förkortade cykeltider, minimerat spill och optimerat lagerutnyttjande”, säger Johan Anderstedt, Global Product Manager för svarvning på Sandvik Coromant.

”För tillverkare med riggning för batchproduktion innebär detta också att ha friheten att kunna bearbeta flera olika stålmaterial med samma sort. Våra nya sorter GC4415 och GC4425 kan hjälpa dig att uppnå detta – även i sega och komplicerade ISO-P-material.”

Förbättrad slitstyrka
Skären med GC4415 och GC4425 uppvisar överlägsen slitstyrka jämfört med konkurrenternas skär, vilket bidrar till ökad verktygslivslängd och förutsägbara prestanda varje gång de används. Det minimerar även materialspillet, både från arbetsstycket och från skäret. Skärens överlägsna slitstyrka beror på Sandvik Coromants andra generation av Inveio ® -teknik, som innebär beläggning med ett lager aluminiumoxid. Det unika med Inveio syns när man tittar på skäret i mikroskop – då ser man nämligen att kristallerna i ytskiktet är orienterade i samma riktning.

Varje kristall är riktad mot skäreggen, vilket skapar en stark barriär som förbättrar motståndskraften mot grop- och fasförslitning. Värmen leds också bort snabbare från skärzonen, vilket håller skäreggen i form under längre tid. Resultatet är ett mer slitstarkt verktyg.

För att bidra till bättre hållbarhet innehåller hårdmetallsubstratet i dessa nya sorter en högre andel återvunnet hårdmetallmaterial, mer än 40 %. Att tillverka sorter av återvunnet material sparar jungfruligt råmaterial, kräver mindre energi och ger lägre CO 2 -utsläpp vid produktionen.

Lägre produktionskostnad
Kunderna har kunnat använda högre skärhastighet (vc) och flerfaldiga matningshastigheten (fn) med de nya hårdmetallskären.

I ett fall lät en tillverkare inom allmän verkstadsindustri grovbearbeta ett värmebehandlat 4140-stål utvändigt i flera olika riktningar med GC4425-skäret. Jämfört med att använda en konkurrents ISO-skär till samma process lyckades kunden öka produktiviteten med 100 % och sänka cykeltiden med 50 % samt sänka kostnaderna med 30 %.

För att hjälpa kunderna optimera skärhastigheten och matningshastigheterna och hitta det bästa skäret eller verktyget för sina behov, har Sandvik Coromant tagit fram sitt onlinehjälpmedel CoroPlus ® Tool Guide.

”GC4425 och GC4415 ger utökad verktygslivslängd under några av de mest utmanande skärvillkoren”, tillägger Johan Anderstedt. ”I kombination med det nära partnerskapet med Sandvik Coromant och vår Toolguide, kan våra kunder uppnå högre produktivitet, en lägre kostnad per detalj och en mer lönsam produktion.”

Besök Sandvik Coromants webbplats för att se sortimentet med svarvskär och sorter för stål. Eller, hitta din närmaste specialist eller återförsäljare för att höra mer om GC4415 och GC4425.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT