Foto: Vericate.

Mar 30, 2020

​Nya digitala tjänster som bidrar till hållbara kompetenslösningar


Jämtländska Vericate gör nysatsning och lanserar flera tjänster inom kompetensutveckling.

Digitalisering och ny teknik ger många nya möjligheter och händelser i omvärlden ställer ibland krav på snabbare förändring än vi räknat med, något som visat sig mer aktuellt än någonsin med tanke på den senaste tidens spridning av Coronaviruset.

Sedan Vericate grundades 2006 har kundvärdet alltid varit i fokus och utifrån att arbeta nära sina kunders arbetsvardag har företaget gjort en satsning som förenklar företags arbete med planering och utmaning att ha kontroll över medarbetarnas kompetenser. Utbildningar som tidigare varit tyngdpunkt i företagets erbjudande kompletteras nu med digitala verktyg och metoder för att företag ska kunna jobba smartare med kompetensförsörjning.

Kompetens är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Det säger många både små och medelstora företag inom olika branscher som ger uttryck för sina utmaningar inom kompetensområdet. Coronaviruset påverkar näringslivet globalt och nationellt på flera sätt och företag möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. För vissa företag sätts naturligt utbildningsfrågor och kompetensutveckling vid sidan av allt annat, för andra är snabb omställning ett måste för att kunna leverera eller utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

- Kraven ökar på vilken kompetens som behövs i olika situationer, samtidigt som det blir allt svårare att hålla koll på vilken kompetens som finns i organisationen. Men så behöver det inte vara, säger Gunnar Bergström, Vericates grundare och vd. Med rätt hjälp och verktyg går det att få koll på läget och en smart kompetensförsörjning med en lägre insats. En av våra nya tjänster, Certify it, syftar till just det och företag kontroll på vilken kompetens som varje medarbetare har, fortsätter Gunnar Bergström.

Vericate ser kompetens som en kombination av kunskaper och färdigheter. Kompetensen ger förutsättningarna för individens handlingar, vilka skapar nyttan för slutkunden. Verifiering av kompetens ger en insikt om var en individ står och vad behöver kunna. Det väcker ofta en motivation för att lära och inlärningen sitter kvar längre. Sammantaget ger det en mer hållbar kompetens och en enorm effektivisering. För kompetensutveckling krävs både utbildningar och ett metodiskt arbete och när organisationer utbildar inom rätt saker spar det resurser.

- I samarbete med våra medelstora och större kunder har vi tagit fram en av de nya tjänsterna, Verify it, berättar Gunnar Bergström. Den ger en samlad och korrekt bild över vilka kompetenser som individen har. Med en tydlig bild kan kundens arbete med rekrytering, upphandling och kompetensutveckling underlättas.

En annan viktig aspekt på kompetens är att det är en färskvara. Tiden är förbi då man först gick i skolan och sedan var klar.

- Det tredje nya tjänsteområdet innehåller en rad digitala lösningar som effektiviserar produktion och distribution av webbaserad utbildning så att utbildningen möter de behov som är aktuella idag, inte gårdagens. Det här ser vi kommer att avlasta vissa kunder, minimera onödig administration, få bättre överblick och att de kan fokusera på kompetensutvecklingen, avslutar Gunnar Bergström.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT