Foto: Saint-Gobain.

Jun 12, 2018

Diamantslipskivor för CNC-slipning av runda verktyg


Ger bättre kanthållfasthet och kräver mindre skärpning.

Vid CNC-slipning av runda verktyg är slipskivans kanthållfasthet och stabilitet avgörande för produktiviteten och kvalitén på de bearbetade detaljerna. Norton Winter lanserar ett nytt sortiment diamantslipskivor, V-Prime, som har ett nyutvecklat bindemedel som ger bättre kanthållfasthet och som kräver mindre skärpning.

Moderna slipskivor för CNC-slipning av tandluckor och urtag måste vara mycket flexibla och samtidigt ge hög effektivitet och kvalititet. Konventionella bakelitbundna slipskivor har begränsad motståndskraft och hybrid- eller metallbundna slipskivor har bra kanthållfasthet men är svåra att skärpa. Norton Winter har utvecklat ett nytt bakelitbindemedel som både har hög kanthållfasthet och är lätt att skärpa och som dessutom har ett bra pris/prestandaförhållande enligt tillverkaren.

Norton Winters nya diamantslipskivor V-Prime kräver lägre sliptryck jämfört med andra bakelitbindemedel som har hög kanthållfasthet. V-Prime kombinerar en kanthållfasthet i klass med hybrid- eller metallbundna slipskivor men som är lika friskärande och kan skärpas lika lätt som bakelitbundna slipskivor. De ger en väsentligt ökad produktivitet tack vare att man kan använda högre inmatningshastighet vilket ger kortare cykeltider, färre avbrottstider tack vare längre livslängd och en lägre total processkostnad. Norton Winter V-PRIME slipskivor finns i alla vanligt förekommande former och dimensioner. Kundanpassade lösningar kan också tillverkas för att möta speciella krav.

”Våra nya slipskivor, Norton Winter V-Prime, ger optimal prestanda med ett bättre pris/prestandaförhållande tack vare att slipskivorna har en konstant geometri under längre tid varför tidsödande korrigeringar elimineras vilket ger högre produktivitet och kvalitet. De nya V-Prime-skivorna kan enkelt ersätta befintliga slipskivor utan att maskinen eller processen behöver justeras eller anpassas.” säger Gunnar Holstein, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT