ATOS 5 Airfoil.

Oct 17, 2019

Nya ATOS 5 Airfoil


GOM har tagit fram en ny sensor med kort mätavstånd vilket passar bra till bland annat mätning av blad och liknande detaljer.


Speciellt gasturbin- och flygindustrin har en önskan att 3D-scanna ingående komponenter där det är viktigt att fånga ytor och små radier på ett optimalt sätt.

ATOS 5 Airfoil är utrustat med 12 MPixel kameror och levererar mycket exakt mätdata på kort tid. Sensorn fungerar bäst i en automatiserad ScanBox där dess snabbhet kommer väl till pass.

Rapporteringen från en 3D-scanning med ATOS 5 Airfoil sker via speciellt anpassade funktioner för att på ett enkelt sätt kunna ta fram resultat för blad och liknande produkter.

Läs mer om ATOS 5 Airfoil på www.gom.com/metrology-systems/atos/atos-5-for-airfoil eller ta kontakt med Cascade Control för ytterligare information.

GOMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT