Sveriges Ingenjörers presidium fr. vänster Sara Magnusson, 2:e vice ordförande; Ulrika Lindstrand, förbundsordförande; Per Norlander, 1:e vice ordförande. Den sammanlagt 15 personer starka förbundsstyrelsen fastställdes under tisdagen då Sveriges Ingenjörer avslutade sitt fullmäktigemöte på Djurö utanför Stockholm. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Nov 21, 2018

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse


Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Ulrika Lindstrand, yrkesverksam vid läkemedelsbolaget McNeil i Helsingborg, omvaldes som förbundsordförande. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2010 och tillträdde ordförandeposten 2016. Omvalet innebär att hon inleder sin andra period som ordförande för Sveriges största akademikerförbund.

– Jag är glad och hedrad över fullmäktiges förtroende. Nu ser jag fram emot att få leda vårt fortsatta arbete med att slå vakt om medlemmarnas arbets- och lönevillkor, utveckla ingenjörskompetensen och stärka vår röst i samhällsdebatten. Sveriges Ingenjörer är och ska vara det naturliga valet för landets ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Per Norlander, som har suttit i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse sedan 2016, valdes till 1:e vice ordförande. Han jobbar till vardags på Ericsson i Linköping, där han även är koncernfacklig förhandlare. I sitt lokalfackliga uppdrag har han jobbat med en rad olika frågor kopplat till bland annat lön och verksamhetsövergångar samt omställning och kompetensutveckling.

Sara Magnusson, som varit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2017, valdes till 2:e vice ordförande. Hon arbetar idag som projektledare på utbildningsstiftelsen LegiLexi i Stockholm och har tidigare bland annat varit ordförande för förbundets Teknologer och vice ordförande för Förbundet Unga Forskare. Sara utsågs 2015 till Årets Framtida Ledare av KPMG.

Mandatperioden för presidiet sträcker sig till 2020.

Utöver förbundsordförande och de två nya vice ordförandena valdes flera styrelseledamöter.

Här är hela förbundsstyrelsen: 

Presidium - mandatperiod 2018-2020

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil AB, Helsingborg (omval)
1:e vice förbundsordförande Per Norlander, Ericsson AB, Linköping (nyval)
2:e vice förbundsordförande Sara Magnusson, LegiLexi, Stockholm (nyval)

Ledamöter -  mandatperiod 2018-2020

Mikael Andersson, räddningstjänsten, Luleå (omval)
Sofia Johannesson, Astra Zeneca AB, Södertälje (omval)
Joachim Pettersson, Boliden Mineral AB, Skelleftehamn (omval)
Marcus Suurküla, FMV, Stockholm (omval)
Peter Tönnäng, Advectas, Stockholm (nyval)

Ledamöter - mandatperiod 2017-2019 

Sverker Hanson, Sweco TransportSystem AB, Stockholm
Therese Koggdal, AB Volvo, Göteborg 
Philip Stankovski, Auranest Holding AB, Lund
Helene Åhsberg, Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm
Arezou Taghizadeh, PTK, Stockholm (fyllnadsval)

Teknologrepresentanter

Henry Mellin, Mälardalens högskola (omval)
Tobias Åresten, Linköpings universitet (omval)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT