SKF Tomas Fröst

Thomas Fröst. Foto: SKF.

Aug 30, 2019

Ny topp till SKF


En långvägare på SKF som kliver in i koncernledningen.

SKF har utsett Thomas Fröst till ny medlem i koncernledningen från och med 1 september 2019.

Thomas har sedan 2017 innehaft positionen President, Industrial Units. I samband med utnämningen kommer hans ansvarsområde att byta namn till Industrial Technologies.

Dessa förändringar återspeglar den strategiska betydelsen att fortsatt integrera alla aspekter av SKFs lösningar, inklusive tätningar och smörjsystem, i koncernens kunderbjudande.

Thomas började arbeta på SKF 1988 och har haft olika ledande positioner, inklusive Head of Industrial Seals, Marine och Marketing.

skfLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT