Sandvik Materials Technology, Sandviken. Fotografi av Pia & Hans Nordlander, Bildn.

Oct 23, 2018

Ny teknik ska förbättra tillverkning av gjutgods i stål


En nyligen genomförd förstudie indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90 procent genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning.Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startar nu projektet MatarTek. Projektet syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter.

Tekniken utnyttjar induktionsvärmning för att styra och effektivisera matningen av smälta i gjutformen. Traditionellt är utbytet mycket lågt vid gjutning av stål eftersom matarna utgör upp till hälften av gjutvikten.

Tekniken är hittills relativt oprövad för järn och stål och inte anpassad för industriellt bruk. En nyligen genomförd förstudie indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90 procent genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning. Det finns därför en stor outforskad potential där svensk gjuteriindustri har möjlighet att bli pionjär om tekniken skalas upp mot storskalig produktion.

Tekniken förväntas förändra etablerade sanningar kring hur stål och segjärn ska gjutas och bidra till en ny ”state-of-the-art” materialteknologi som ökar svenska gjuteriers materialutbyte, kvalitet och produktivitet. Genom att anpassa och skala upp tekniken för industriellt bruk har svensk gjuteriindustri möjlighet att bli internationellt ledande i resurseffektiv gjutning. I förlängningen kan tekniken också bidra till att öppna nya möjligheter för annan gjutteknologi för järn och stål, exempelvis countergravity casting. Den långsiktiga visionen är att utveckla helt matarlös gjutning, där utbytet är nära 100 procent, som en innovation på internationell nivå.

– Att använda induktionsvärmning i gjutprocessen kommer att ge stora besparingar då mängden omsmält stål minskar radikalt. Det öppnar också spännande möjligheter att kontrollera stålets stelning i gjutformen. Jag ser fram emot att få vara med och implementera den här tekniken i nära samarbete med leverantören och gjuterierna, säger Åsa Lauenstein på RISE, projektledare för MatarTek.

MatarTek har en total budget på 2,5 miljoner kronor varav 1,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 62 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri”. Det är sju projekt som beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen har varit att ge förutsättningar för väl planerade forsknings- och utvecklingsprojekt som bedöms kunna bidra till en resurs- och kostnadseffektiv metallindustri. De beviljade projektet kommer att bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri.

Utlysningen ”Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri” är den tionde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om MatarTek på Metalliskamaterial.se
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Låt roboten sköta gradningen

    Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
    161

SENASTE NYTT